Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2022
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20110103 zo dňa 03.11.2020
č. 5
714,48 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
20.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20120401 o odbere BRKO
48/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Krakovany
17.
Jún
2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
402022
12 823,20 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Slovenský Grob
13.
Jún
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve 29/2020 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
19/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o,Kornela Mahra 3, 91708 Trnava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
8.
Jún
2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
23/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
6.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21022301 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
23/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Brestovany
31.
Máj
2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22051301
OcÚMOS-774/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obecný úrad Mostová
31.
Máj
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
3
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Oľdza
26.
Máj
2022
Dodatok č.1 k zmluve
0555/2022
371,52 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Boleráz
11.
Máj
2022
Dodatok č.1 k zmluve 32/2021
dodatok č.1 k zmluve 32/2021
546,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Biely Kostol
9.
Máj
2022
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
22042701
0,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Základná škola s materskou školou
20.
Apríl
2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021070101 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
2
72,47 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Ružindol
19.
Apríl
2022
Zmluva o zbere preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov
22033101
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Moravany nad Váhom
3.
November
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202027327_Z
14 793,60 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11.
August
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202018749_Z
550,80 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27.
Júl
2020
Rámcová dohoda
Z202016677_Z
1 308,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29.
Jún
2020
Rámcová dohoda
Z202013554_Z
5 200,00 € Fidelity Trade s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013795_Z
890,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013321_Z
1 198,80 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202012824_Z
448,99 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1 2 3 »