Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
4
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Oľdza
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22120801
2212081
126,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Jalšové
2. Jún 2023
Dodatok č. 1
1/2023-37/2022
61,20 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Veľká Paka
1. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 20110103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchnského a reštauračného odpadu
7
170,58 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061601
1/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 21022301
032/2023
0,00 € Fidelity trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Brestovany
31. Máj 2023
Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
Zmluva zo dňa 11.05.2023
0,42 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Tureň
30. Máj 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 21092401 o odbere BRKO
367/2023
144,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
29. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.2022
0,00 € Fidelity trade, s.r.o. Obec Dolné Otrokovce
29. Máj 2023
Zmluva č. 23230501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
23230501
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Služby Cífer s.r.o.
15. Máj 2023
Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
37/2023
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Zavar
15. Máj 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č.23030501
36/2023
92,88 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Zavar
30. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
74/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Cífer
27. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
359/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
27. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2102401 o odbere BRKO
358/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
20. Marec 2023
Zmluva-bio odpad
06032023
7,20 € FidelityTrade,s.r.o. obec Mierovo
6. Marec 2023
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Malženice
24. Február 2023
Poskytnutie služby - zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2023
244/2023
77 227,20 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
21. Február 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20122101 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu uzatvorenej 21.12.2020
06/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Banka
15. Február 2023
Dodatok č. 1
217/2023
82 368,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď