Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov
2024/17
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
10. Jún 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 24150201
2024/18
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243226_Z
5 150,00 € Fidelity Trade s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve 22061501
Ocu- /2024/AS14
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Čataj, Obecný úrad Čataj
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242570_Z
880,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Marec 2024
zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
80/2024
0,00 € FidelityTrade s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Fidelity Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
0,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Častá
8. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby/Zber a zhodnotenie BRO
143/2024
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241326_Z
4 200,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241197_Z
16 600,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
23. Február 2024
Dodatok č. 5 k zmluve č.: 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
89/2024
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Cífer
12. Február 2024
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
INE_013/2024
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Bojnice
12. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_3_2024
300,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice
10. Január 2024
Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení vybraných zložiek komunálnych odpadov
4/2024
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
29. December 2023
Zmluva na poskytnutie služby o odbere BRKO
366/2023
70 502,40 € FidelityTrade s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
27. December 2023
Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu
285/2023
52 416,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Modra
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby
1308/2023
31 137,60 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
ÚVTOS-03631/32-HR-2023
15 252,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
14. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 22051301 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
OcÚMOS-1551/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Mostová
30. November 2023
Dodatok k zmluve č. 22061501 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
22061501
30,00 € Fidelity Trade s.r.o Obec Holice