Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3236-2023
724,42 € Ing. Ján Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3278-2023
2 263,83 € Mária Žofčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3727-2023
168,35 € Bc. Mária Eliašová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3735-2023
648,95 € Ľuboslav Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3949-2023
4 229,90 € Ing. Mária Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4517-2023
28,63 € Martin Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4247-2023
394,63 € Margita Kačová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4252-2023
2 470,38 € Štefan Dióssy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4285-2023
331,79 € Katarína Baloghová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-3441-2023
2 263,83 € Eva Buchlová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
20230011
16 500,00 € AG & E, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4032-2023
58,25 € Mária Krajňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4051-2023
1 359,26 € Arpád Reštei Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4048-2023
412,21 € Margita Vargovčáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
17-4060-2023
502,24 € Mgr. Katarína Buľková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4236-2023
39 254,91 € Terézia Hudyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
12-3959-2023
683,35 € Judita Oravcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3633-2023
447,68 € Mária Majorošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4461-2023
206,53 € Mária Majcherová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4475-2023
1 327,15 € Viera Čechová Valaliky Industrial Park, s. r. o.