Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2015
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080083645
z21/2009_d03
0,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Január 2015
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb a odbornej činnosti
01/2015
19 999,00 € JUDr. Peter Gruber - Advokátska kancelária Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Január 2015
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstop
76/2007_d2014-02
8 928,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. November 2014
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
17/2014
1 000,00 € OHS, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. November 2014
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho IS na báze Lotus Notes
15/2014
23 196,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. November 2014
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom ekonomickej agendy
12/2014
4 527,60 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2014
Rámcová zmluva o údržbe motorových vozidiel
Zmluva č. 16/2014
19 999,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Október 2014
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
13/2014
0,00 € Slovenská republika - Národný ústav reumatických chorôb Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2014
480,76 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie linky)
76/2007_D2014-01
1,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Jún 2014
Dodatok k zmluve č.1548/2007 o nájme nebytových priestorov
1548-2007_d03-2014
7 775,60 € Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. Jún 2014
Rámcova zmluva o dodávke hygienických potrieb
10/2014
19 999,00 € Ing. Iveta Janíková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Máj 2014
Zmluva na dodávku stravných poukážok
05/2014
133 990,00 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2014
Zmluva o právnych službách
09/2014
19 999,00 € JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2014
1 641,66 € Štátna energetická inšpekcia Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluvy - "Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2013"
07/2014
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Marec 2014
Darovacia zmluva
06/2014
0,00 € MEDIK - M, n.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Marec 2014
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb
04/2014
522,44 € SATRO, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Marec 2014
Rámcova zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
02/2014
19 999,00 € TRIPSY s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Marec 2014
Dohoda o postúpení práv a povinností
03/2014
Doplnená
0,00 € STORIN plus s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví