Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2013
Kúpna zmluva o dodaní kopírovacej techniky
19/2013
10 462,80 € Euro Data SK, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. November 2013
Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
12/2013
30 877,80 € PC PROMPT s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. November 2013
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho IS na báze Lotus Notes
17/2013
23 196,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Október 2013
Kúpna zmluva o dodaní motorových vozidiel
13/2013
23 480,64 € IMPA Bratislava a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Október 2013
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom po uplynutí záručnej doby
15/2013
4 573,20 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
14/2013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. September 2013
Rekonštrukcia terasy
10/2013
35 938,39 € H B H , a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. September 2013
Zmluva o upratovacích prácach
11/2013
23 528,28 € IB Rein s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Júl 2013
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva č. 09/2013
23 998,00 € JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Júl 2013
Kúpna zmluva na dodávku telefónnej ústredne úradu
08/2013
8 514,00 € Ing. Pavel Halač X-Com Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Jún 2013
Kúpna zmluva na dodávku serverov a licencií
07/2013
5 811,52 € PC PROMPT s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Apríl 2013
Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2012
06/2013
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Apríl 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
05/2013
517,08 € Ing. Veronika Pelegrinová rod. Pelegrinová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Apríl 2013
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb (donáška a odnáška pošty)
91/2008 d2
2 692,80 € Ján Schwantzer – Car line Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2013
Aktualizácia a doplnenie databázy o merných investičných nákladoch a nákladoch na opravy technologických zariadení využívaných regulovanými subjektmi na výkon regulovaných činností
04/2013
11 760,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Marec 2013
Kúpna zmluna na dodávku tonerov
03/2013
10 923,52 € MIP, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
02/2013
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (559)
49/2012
431,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (527, 536, 541)
43/2012
1 295,28 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví