Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2013
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb (donáška a odnáška pošty)
91/2008 d2
2 692,80 € Ján Schwantzer – Car line Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2013
Aktualizácia a doplnenie databázy o merných investičných nákladoch a nákladoch na opravy technologických zariadení využívaných regulovanými subjektmi na výkon regulovaných činností
04/2013
11 760,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. Marec 2013
Kúpna zmluna na dodávku tonerov
03/2013
10 923,52 € MIP, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
02/2013
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (559)
49/2012
431,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (527, 536, 541)
43/2012
1 295,28 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb – Program WOW (...2582)
50/2012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (545, 550)
42/2012
863,52 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Premium (582)
44/2012
575,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Premium (435)
46/2012
575,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (263)
47/2012
431,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Klasik (523)
48/2012
431,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Dohoda o internetovom pripojení MOI Premium (432)
45/2012
575,76 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. December 2012
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI
41/2012
2 208,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. December 2012
Zmluva o poskytnutí sieťového antivírového riešenia
39/2012
2 668,80 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
6. December 2012
Kúpna zmluva na dodávku kancelárskej techniky
40/2012
11 242,08 € RIMI-NABDA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. November 2012
Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych počítačov
38/2012
11 793,60 € PC PROMPT s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. November 2012
Zmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru
37/2012
5 760,00 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. November 2012
Zmluva na dodávku stravných poukážok
36/2012
155 998,80 € DOXX Stravné lístky spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. November 2012
Zmluva o poskytnutí údržby (maintenance) k aplikáciám IS
35/2012
23 916,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví