Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
14/2012
0,00 € Ing. Naništa Radoslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
15/2012
0,00 € Ing. Varga Štefan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
16/2012
0,00 € Ing. Kuchár Ján, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
19/2012
0,00 € Ing. Klincová Tatiana Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
20/2012
0,00 € Ing. Dubovec Peter Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Apríl 2012
Zmluva o dielo - znalecké posudky VE a MVE
07/2012
153 600,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. Apríl 2012
Rámcova zmluva o poskytovaní služieb pri uzatváraní zmluvných vzťahov
06/2012
9 999,00 € AK JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Apríl 2012
Dodávka kopírovacej techniky
05/2012
6 919,44 € RIMI-NABDA s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Marec 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
04/2012
9 020,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Marec 2012
Ukazovatele primeranosti nákladov na opravy a investície v sieťových odvetviach
03/2012
11 640,00 € ÚEOS - Komercia, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. Február 2012
Rámcova zmluva o údržbe výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
02/2012
9 999,00 € PC PROMPT , s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2012
Rámcová zmluva o dodávke kancelárskych potrieb
01/2012
Doplnená
9 999,00 € 3P plus s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví