Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
31/2012
0,00 € Detský domov Hriňová - Krivec Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Október 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
32/2012
0,00 € Detský domov Topoľčany Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. September 2012
Výkon znaleckej činnosti - OZE prevádzka bioplynových staníc
Zmluva č. 30/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Jún 2012
Zmluva o upratovacích prácach
29/2012
11 800,20 € IB Rein, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Máj 2012
Rámcová zmluva o údržbe motorových vozidiel
28/2012
9 999,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti na zariadeniach OZE a KVET
26/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti na zariadeniach OZE a KVET
27/2012
0,00 € Ing. Naništa Radoslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
12/2012
0,00 € Ing. Ňunuk Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: B0858389
23/2012
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: B0207171
22/2012
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
24/2012
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb a odbornej činnosti
25/2012
9 999,00 € AK JUDr. Peter Gruber Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
09/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
11/2012
0,00 € Lednický Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
17/2012
0,00 € Ing. Godočík Juraj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
08/2012
0,00 € Ing. Zachar Ivan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
21/2012
0,00 € Ing. Hučko Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
10/2012
0,00 € Ing. Rusnák Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
18/2012
0,00 € Horák Zdenek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
13/2012
0,00 € Ing. Páleš Jaroslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví