Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2022
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0186-1145301
0,00 € Euroenergy, spol. s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0041-1209301/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Second Foundation a.s.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0127-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RIGHT POWER, a.s.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0190-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Axpo Solutions AG
27. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0099-1101100
3 870,00 € exe, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Dohode č.2021-0197-1129222 o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2021-0197-1129222/01
0,00 € Pozemkové spoločenstvo – vlastníkov urbárskeho majetku Krpeľany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022-0025-1131223
205 271,58 € JOMA Slovakia, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Jún 2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0156-1129222
19 296,42 € Jaroslav Šaár Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Jún 2022
Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia
2022-0160-1129222
10 096,32 € Milan Zvara Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí a ochrane informácii
2022-0129-1209301
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. Jún 2022
Poistná zmluva cestovného poistenia a asistenčných služieb
2022-0187-1164420
316,80 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0155-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Ezpada AG
22. Jún 2022
INVOICING SERVICE AGREEMENT FOR THE IGCC PLATFORM
2021-0427-1149310
0,00 € Joint Allocation Office S.A. - JAO TransnetBW; AMPRION; ; 50Hertz; APG; ČEPS; HOPS d.o.o.; ELES; Energinet; Elia; ESO; EMS; ADMIE; MAVIR; PSE; REE; REN; RTE; SEPS; Swissgrid; TennetT B.V.; TennetT TSO; TERNA; Transelectrica, CREOS
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0185-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Východoslovenská energetika a.s.
22. Jún 2022
Dohoda o elektronickej fakturácii
2022-0134-1106120
0,00 € TV 2000 s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22. Jún 2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0130-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Žilinská Univerzita v Žiline
22. Jún 2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0128-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Slovensko, s.r.o.
22. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
2022-0124-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Žilinská Univerzita v Žiline; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Nano Energies Slovensko, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Žilinská Univerzita v Žiline; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Nano Energies Slovensko, s.r.o.
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0112-1151320/01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Trade s.r.o.
22. Jún 2022
Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti
2022-0131-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Stredoslovenská distribučná, a.s.