Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Február
2022
Dohoda o úprave poplatkov odlišne od Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s.
2021-0437-1161410
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017-0230-1164420/05
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0016-1164420/01
159,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2022-0014-1164420/01
109,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0463-1164420/11
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0402-1131223
81 388,73 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0401-1131223
71 873,10 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0387-1127222
90 812,50 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2017-0148-1164420/03
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2012-0213-1164420/12
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
7.
Február
2022
Čiastková zmluva č. 1
2021-0392-1131223
60 161,94 € SPIE Elektrovod, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0644-1164420/09
1 249,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2008-0464-1164420/06
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0355-1164420/01
759,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0015-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0017-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2003-0633-1164420/10
1 649,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0018-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0060-1164420/29
579,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
4.
Február
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2022-0014-1164420
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.