Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./370/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./375/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./369/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VII./372/2015/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet
VII./367/2015/R
0,00 € Štátna pokladnica Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2015
Dodatok č.5 k zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu APVV-0212-12
V./378/2013/284/2015/R
0,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. September 2015
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou
VII./366/2015/R
0,00 € Štátna pokladnica Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. September 2015
zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
VII./368/2015/R
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. August 2015
Zmluva č. P-0058694300 o využívaní elektronických služieb
VII./364/2015/R
0,00 € Union poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
17. August 2015
Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0724-11
V./363/2012/277/2015/R
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
17. August 2015
Dodatok k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0080-11
V./230/2012/276/2015/R
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
17. August 2015
Dodatok k poistnej zmluve č. 700688936
VII./354/2015/281/2015/R
Doplnená
747,74 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. August 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hurbanovo
VII./360/2015/R
0,00 € ZSE Energia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. August 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Šrobárová
VII./362/2015/R
0,00 € ZSE Energia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. August 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Cesta mládeže, BA
VII./358/2015/R
0,00 € ZSE Energia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. August 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hurbanovo
VII./359/2015/R
0,00 € ZSE Energia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. August 2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hurbanovo
VII./361/2015/R
0,00 € ZSE Energia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. August 2015
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č.APVV-14-0278
V./357/2015/R
Doplnená
22 265,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
29. Máj 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
142015
Doplnená
8 635,00 € Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
27. Marec 2014
Zmluva o dielo na tlač časopisu
ZoD-01/14
Doplnená
35 640,00 € VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Geologický ústav SAV