Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb - registrácia domény nuquake.sk
VII./478/2017/R
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. November 2017
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu APVV-16-0146
V./479/2017/R
71 231,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb - registrácia domény seismology.sk
VII./477/2017/R
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 110/2017/VSSAV Domena nuquake.sk
110/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
31. Október 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 101/2017/VSSAV Doména geomag.sk
101/2017/VSSAV
15,00 € Výpočtové stredisko SAV Ústav vied o zemi SAV
26. Október 2017
Zmluva o dielo
I./474/2017/R
1 250,00 € W-Solutions s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. Október 2017
Dohoda o spolupráci pri výskume
VIII./469/2017/R
Doplnená
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z APVV č. APVV-16-0482
V./473/2017/R
Doplnená
180 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2017
Zmluva o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu
IV./472/2017/R
0,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci
VIII./470/2017/R
0,00 € Progseis, s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
11. Október 2017
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Vyhne
VII./471/2017/R
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Október 2017
Dodatok č.1/2017
III./10/1994/368/2017/R
78,00 € Slovart-G.T.G. spol. s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
25. August 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2017
VII./468/2017/R
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
2. August 2017
Zmluva o dielo
I./467/2017/R
10 000,00 € G-trend s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
27. Júl 2017
Kúpno-predajná zmluva k predaju motorového vozidla
III./466/2017/R
785,00 € Peter Vranko VRAN-KO Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. Júl 2017
Sponzorská zmluva
VII./463/2017/R
500,00 € Nafta a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
7. Jún 2017
Zmluva o dodávke plynu - pracovisko Hurbanovo
V./462/2017/R
0,00 € SPP a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní stravovania
VII./461/2017/R
0,00 € Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
18. Apríl 2017
Dodatok č. 8 k zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-0212-12
V./378/2013/347/2017/R
6 955,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Apríl 2017
Dodatok č.9 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-0062-12
V./380/2013/345/2017/R
14 476,00 € Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied