Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2016
Poistná zmluva - PZP motorového vozidla Dacia Duster
VII./450/2016/R
Doplnená
104,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. November 2016
Poistná zmluva - havarijné poistenie (Dacia Duster)
VII./449/2016/R
Doplnená
380,29 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. November 2016
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníctva práva č. 933670
III./448/2016/R
0,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. November 2016
Zmluva o autokredite č.933670
III./447/2016/R
19 650,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. November 2016
Zmluva o dielo - špeciálne geologické analýzy
I./446/2016/R
8 329,60 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
21. Október 2016
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
III./444/2016/R
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2016
Nájomná zmluva č. 00810/2016-PNZ-P40234/16.00
IV./443/2016/R
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
12. Október 2016
Dohoda č.00328/2016-PNZ-P49294/03.01 o ukončení nájomnej zmluvy č.PNZ-P49294/03.00
IV./442/2016/R
0,00 € Slovenský pozemkový fond Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. Október 2016
Zmluva o prevode výdavkov
III./441/2016/R
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. September 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
VII./439/2016/R
0,00 € Združenie používateľov SANET Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
26. September 2016
Zmluva o náme priestorov UMB za účelom prenájmu skladu
II./440/2016/R
34,00 € Pedagogická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. September 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
VII./436/2016/R
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. September 2016
Smlouva o společné laboratoři počítačové mikro a nanotomografie a o vzájemné spolupráci ve vzdělávaní, výzkumu a vývoji
VIII./438/2016/R
0,00 € Vysoké učení technické v Brne Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. September 2016
rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti č. VC ŽU 04/2016/UVZSAV
VIII./437/2016/R
0,00 € Žilinská univerzita Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
VII./433/2016/R
600,00 € MEDICOR Group, s.r.o., Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0083
V./434/2016/R
Doplnená
195 901,00 € Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0050
V./435/2016/R
Doplnená
41 574,00 € Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. August 2016
Dodatok č. 01 k Zmluve o dovávke plynu
VII./235/2009/327/2016/R
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. August 2016
ZMLUVA o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0560
V./432/2016/R
Doplnená
43 782,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. August 2016
Zmluva o autokredite č. 924464
III./430/2016/R
18 900,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied