Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2016
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.924464
III./431/2016/R.
0,00 € Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. August 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0292
V./429/2016/R
Doplnená
4 240,00 € Ekonomická fakulta UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0292
V,/426/2016/R
Doplnená
17 893,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2016
Poistná zmluva - PZP motorového vozidla Dacia Duster
VII./427/2016/R
95,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2016
Poistná zmluva - havarijné poistenie (Dacia Duster)
VII./428/2016/R
Doplnená
365,78 € Komunálna poisťovňa a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. August 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-15-0292
V./425/2016/R
Doplnená
16 238,00 € Fakulta prírodných vied UMB Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
9. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0292
V./424/2016/R
Doplnená
174 269,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Júl 2016
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0212-12
V./378/2013/322/2016/R
5 324,00 € Prírodovedecká fakulta UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Júl 2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0662-12
V.380/2013/321/2016/R
9 000,00 € Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. Júl 2016
Zmluva o dielo
I./423/2016/R
39 800,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Júl 2016
Dodatok 4/2016 k dohode o užívaní nebytových priestorov a poskytovaní služieb spojených s ich užívaním
IV./121/2008/317/2016/R
0,00 € Matematický ústav SAV Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
8. Júl 2016
Kúpno-predajná zmluva
III./422/2016/R
1 303,00 € Dominik Dúbravka, v zastúpení Zuzana Dúbravková Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16. Jún 2016
Zmluva o poskytovaní služby
V./420/2016/R
900,00 € Ondrej Jakubjak Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
15. Jún 2016
Zmluva o poskytnutí služieb
V./418/2016/R
450,00 € Ing. Ján Slivinský Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
15. Jún 2016
Zmluva o dielo
I./416/2016/R
1 200,00 € Ing. Peter Fleischer Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
14. Jún 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku
III./417/2016/R
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
2. Jún 2016
Zmluva o umiestnení nápojového automatu PO/06/16/4
III./416/2016/R
0,00 € Kávomaty s.r.o. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
22. Apríl 2016
Dodatok 3 k zmluve o prenájme 1100 l kontajneru č. 13/2007
VII./414/2007/315/2015/R
3,32 € Mesto Hurbanovo Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
19. Apríl 2016
Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu APVV-0662-12
V./380/2013/312/2016/R
9 001,00 € Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
31. Marec 2016
Zmluvo a poskytovaní stravovania
VII./405/2016/R
0,00 € Igor Goruša - I.E.G. stratovovacie služby Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied