Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Cestovné poistenie na dobu neurčitú 2409436191
7/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO na realizáciu inžinierskej činnosti – kolaudácia - Nultá etapa Rekonštrukcie budovy Úradu na ochranu oznamovateľov č.052024
6/2024
1 680,00 € miestor s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
14. Február 2024
Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb
5/2024
0,00 € Maja Dušic Úrad na ochranu oznamovateľov
8. Február 2024
Rámcová dhoda na poskytovanie služieb
04/2024
4 000,00 € Eva Uhríková Úrad na ochranu oznamovateľov
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci
3/2024
0,00 € PaedDr. Václava Juríková Úrad na ochranu oznamovateľov
1. Február 2024
Poistná zmluva číslo 8880222235
2/2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
19. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
45 990,00 € HELORO, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
22. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 4059/2023
49/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
20. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202314205_Z
Z202314208_Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
15. December 2023
Zmluva o priebežnom vedení mzdovej agendy
48/2023
0,00 € Ľudmila Pauková, spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
30. November 2023
Mandátna zmluva
46/2023
0,00 € European Railway Consulting a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2023
750,00 € Lucia Minárová Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb na zabezpečenie konferencie
45/2023
16 556,00 € Sungate a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
27. November 2023
Zmluva o dielo
43/2023
228 000,00 € R+S Service, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
9. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
42/2023
100,00 € Jaroslav Hornof Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
41/2023
100,00 € Marta Bočeková Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
39/2023
100,00 € Dr. Vigjilenca Abazi Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
40/2023
100,00 € Monika Kalinauskienė Úrad na ochranu oznamovateľov
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
38/2023
5 496,48 € Orange Slovensko, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
16. Október 2023
ZMLUVA O DIELO na realizáciu inžinierskej činnosti – kolaudácia ETAPA VÝŤAH č. 112023
37/2023
420,00 € miestor s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov