Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2021
Zmluva o odmene
26/2021
500,00 € Matej Vojtuš, Bc. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
8. Október 2021
Mandátna zmluva na zabezpečenie, prípravu a realizáciu architektonickej súťaže
25/2021
13 080,00 € Bakyta s.r.o Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Október 2021
Zmluva o odmene
24/2021
500,00 € Ľubica Segečová, Mgr. Art Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Október 2021
Zmluva o odmene
23/2021
500,00 € Komplot Advertising s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
21/2021
0,00 € Úrad vlády SR Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
22/2021
0,00 € Ústav na výkon väzby v Bratislave Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
20/2021
0,00 € Úrad vlády Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17. September 2021
Príkazná zmluva č.1
18/2021
300,00 € Mgr. Zuzana Wienk Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
9. September 2021
Príkazná zmluva č.1
17/2021
300,00 € Mgr. Art. Martin Bajaník Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
9. September 2021
Príkazná zmluva č.1
16/2021
300,00 € prof. akad. mal. Stanislav Stankoci Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
9. September 2021
Príkazná zmluva č.1
19/2021
0,00 € Mgr. Art. Marek Cina ArtD. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
6. September 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. August 2021
Zmluva č. PZ002000313068_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
14/2021
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. August 2021
Zmluva o dielo
13/2021
4 984,63 € Serhiy Shtets Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
20. August 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby pevné pripojenie na Internet
12/2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti č.3/2021
11/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. August 2021
Zmluva o ochrane dôverných informácií a skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo
10/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. August 2021
Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže č. 2021/43/ZML
9/2021
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16. Júl 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122100371
7/2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16. Júl 2021
Zmluva o dodávke elektriny č. 9851/2021
6/2021
0,00 € Magna Energia a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti