Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o dielo č. 1/23/M
3/2023
49 896,00 € LIFTSTAV s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Február 2023
Zmluva o spolupráci
2/2023
0,00 € Erika Lakatošová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Január 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2408850764
1/2023
6,21 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
21. December 2022
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/58104/002
70/2022
60,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
12. December 2022
Rámcová dohoda na dodávku propagačných materiálov
69/2022
12 600,00 € MERCHYOU s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
12. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 1259/2022
68/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
10. December 2022
Zmluva o dodaní informačného systému, licenčná zmluva a servisná zmluva
67/2022
41 738,16 € CORA GEO, s. r. o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
5. December 2022
Zmluva o moderovaní a licenčná zmluva
66/2022
480,00 € Laura Kellöová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
28. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č. 102022
65/2022
4 200,00 € miestor s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 11217/2022
64/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
15. November 2022
Krátkodobé cestovné poistenie 2408719818
63/2022
6,63 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. November 2022
Zmluva o spolupráci č.2022_NIVaM_OHMV_059
062/2022
1 500,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
28. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
61/2022
100,00 € Matúš Sloboda Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
28. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
60/2022
100,00 € Mária Žuffová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
26. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
58/2022
150,00 € Marianna Bodnárová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
26. Október 2022
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
59/2022
1 500,00 € Muzika s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17. Október 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
57/2022
205,00 € PRESS YOU, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
14. Október 2022
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
56/2022
7 500,00 € 2912 s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Október 2022
Krátkodobé cestovné poistenie č. 2408685184
55/2022
14,91 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
54/2022
60,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti