Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
15/2021
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. August 2021
Zmluva č. PZ002000313068_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
14/2021
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. August 2021
Zmluva o dielo
13/2021
4 984,63 € Serhiy Shtets Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
20. August 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby pevné pripojenie na Internet
12/2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. August 2021
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti č.3/2021
11/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. August 2021
Zmluva o ochrane dôverných informácií a skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo
10/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. August 2021
Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže č. 2021/43/ZML
9/2021
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16. Júl 2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122100371
7/2021
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16. Júl 2021
Zmluva o dodávke elektriny č. 9851/2021
6/2021
0,00 € Magna Energia a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
12. Júl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní odborných služieb
4/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Júl 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
3/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
18. Máj 2021
Zmluva č. 1/2021 o priebežnom vedení personálnej a mzdovej agendy uzatvorenej podľa § 262 Obchodného zákonníka
1/2021
0,00 € Ľudmila Pauková, spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti