Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
54/2022
60,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. September 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20122084
53/2022
57 384,00 € SOFTIP, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
6. September 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
51/2022
250,00 € Mgr. Jana Gombošová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
6. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 425-2022
52/2022
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
2. September 2022
Zmluva o dielo
49/2022
600,00 € Yannis Johanides Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
2. September 2022
Zmluva o dielo
50/2022
1 500,00 € Juraj Johanides Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
31. August 2022
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
48/2022
7 500,00 € LIVE! s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
24. August 2022
Zmluva o vykonaní prieskumu
47/2022
5 580,00 € 2muse, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16. August 2022
Zmluva o moderovaní a licenčná zmluva
46/2022
400,00 € Martin Staňo Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. August 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2022
Doplnená
109 020,00 € MAPA architekti s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 363/2022
45/2022
0,00 € Úrad vlády SR Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
3. August 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb č. 1/22
43/2022
2 000,00 € Navigácia v povolaní spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
28. Júl 2022
ZMLUVA O UVEREJŇOVANÍ PODCASTU
42/2022
0,00 € Petit Press, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
26. Júl 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb
41/2022
Doplnená
480 000,00 € PHD, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
14. Júl 2022
ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA
40/2022
0,00 € Volis Academy, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 20122084
39/2022
Doplnená
52 200,00 € SOFTIP, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
29. Jún 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci
38/2022
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
15. Jún 2022
Príkazná zmluva
36/2022
250,00 € Ján Papač Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti č. 20220613001
37/2022
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
15. Jún 2022
Príkazná zmluva
35/2022
250,00 € Pavol Krutý Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti