Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2023
750,00 € Lucia Minárová Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb na zabezpečenie konferencie
45/2023
16 556,00 € Sungate a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
27. November 2023
Zmluva o dielo
43/2023
Doplnená
255 916,16 € R+S Service, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
9. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
42/2023
100,00 € Jaroslav Hornof Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
41/2023
100,00 € Marta Bočeková Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
39/2023
100,00 € Dr. Vigjilenca Abazi Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
40/2023
100,00 € Monika Kalinauskienė Úrad na ochranu oznamovateľov
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
38/2023
Doplnená
5 787,96 € Orange Slovensko, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
16. Október 2023
ZMLUVA O DIELO na realizáciu inžinierskej činnosti – kolaudácia ETAPA VÝŤAH č. 112023
37/2023
420,00 € miestor s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
12. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
36/2023
0,00 € Laura Valli Úrad na ochranu oznamovateľov
10. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
35/2023
100,00 € Vladimir Radomirović Úrad na ochranu oznamovateľov
10. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
33/2023
100,00 € Raphaël Halet Úrad na ochranu oznamovateľov
10. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
34/2023
100,00 € Paul Hafellner Úrad na ochranu oznamovateľov
10. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
32/2023
100,00 € Harald Christian Scheu Úrad na ochranu oznamovateľov
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
31/2023
Doplnená
0,00 € Chobanyan Arshaluys Úrad na ochranu oznamovateľov
19. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2409207470
30/2023
8,28 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
19. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2409207464
29/2023
4,14 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
11. September 2023
ZMLUVA O UVEREJŇOVANÍ PODCASTU
28/2023
0,00 € Petit Press, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
30. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0017967/23
27/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
10. August 2023
Zmluva č. PZ002000313068_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
26/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov