Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
33/2022
0,00 € Monitora s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
32/2022
5 736,00 € MEDIAN SK, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
31/2022
Doplnená
2 045 000,00 € Úrad vlády SR Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Máj 2022
Krátkodobé cestovné poistenie č. 2408506664
30/2022
21,58 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby ZSE Drive č. D/2022/934
29/2022
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
6. Máj 2022
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 340/2022
28/20222
Doplnená
0,00 € Commander Services s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
5. Máj 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
27/2022
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
3. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
26/2022
0,00 € Seesame, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
23/2022
250,00 € Tomáš Kafka Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Apríl 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
25/2022
350,00 € Mariana Bodnárová - fotografka Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
24/2022
200,00 € Tomáš Gregor Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
22/2022
0,00 € Ivan Skaloš Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. Apríl 2022
Havarijné poistenie motorového vozidla
20/2022
636,86 € Komunálna poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. Apríl 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
21/2022
181,67 € Komunálna poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva
19/2022
32 191,61 € Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
8. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve - Férový čin roka
18/2022
0,00 € Nadácia Zastavme korupciu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Apríl 2022
Zmluva o partnerstve
17/2022
0,00 € Nadácia Zastavme korupciu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
16/2022
Doplnená
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
14/2022
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti