Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
13/2022
Doplnená
0,00 € 1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. Apríl 2022
Dohoda o spolupráci
12/2022
Doplnená
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
29. Marec 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 120001218
11/2022
Doplnená
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. Marec 2022
Zmluva o odmene č.2/2022
10/2022
1 500,00 € Respect APP s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
21. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č.2022/108
9/2022
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
10. Marec 2022
Zmluva o odmene č. 1/2022
8/2022
1 000,00 € Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
3. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud č. 2021/475
7/2022
0,00 € Solitea Slovensko a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Marec 2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 0408/2022
6/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
25. Február 2022
Nájomná zmluva č.NZ/6/2022P
5/2022
Doplnená
0,00 € METROPOLITAN STAR a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Február 2022
Príkazná zmluva
1/2022
250,00 € Martina Obertová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Február 2022
Príkazná zmluva
2/2022
250,00 € Miroslav Filip Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Február 2022
Príkazná zmluva
4/2022
250,00 € Jozef Dobrík Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
23. Február 2022
Príkazná zmluva
3/2022
250,00 € Pavol Paulenda Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. December 2021
Príkazná zmluva
39/2021
800,00 € Peter Lényi Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. December 2021
Zmluva o dodávke elektriny č. 0233/2022
37/2021
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. December 2021
Príkazná zmluva
40/2021
800,00 € Zuzana Ondrušková Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
30. December 2021
Príkazná zmluva
38/2021
800,00 € Ing. arch. Mária Michalič Kusá Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
36/2021
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. December 2021
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
35/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. December 2021
Rámcová dohoda na poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
34/2021
5 280,00 € ADVAL spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti