Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, OPP a PZS s paušálom
36/2021
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. December 2021
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
35/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. December 2021
Rámcová dohoda na poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
34/2021
5 280,00 € ADVAL spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
26. November 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_73/2021
32/2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
25. November 2021
Zmluva PRIPOJENIE NA PCO/SRP
31/2021
0,00 € SECURITON Servis, spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. November 2021
Poistná zmluva číslo 2408225984
30/2021
564,36 € Generali Poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
3. November 2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
29/2021
4 750,00 € Ing. Tomáš Horák Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
3. November 2021
Dohoda o ukončení Čiastkovej zmluvy k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby
02/2021
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
28. Október 2021
Zmluva o prenájme dopravného prostriedku
28/2021
192,00 € EDENcars s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
13. Október 2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č.27/2021
27/2021
6 900,00 € ZELENÁ LÚKA s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Október 2021
Zmluva o odmene
26/2021
500,00 € Matej Vojtuš, Bc. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
8. Október 2021
Mandátna zmluva na zabezpečenie, prípravu a realizáciu architektonickej súťaže
25/2021
13 080,00 € Bakyta s.r.o Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Október 2021
Zmluva o odmene
24/2021
500,00 € Ľubica Segečová, Mgr. Art Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
7. Október 2021
Zmluva o odmene
23/2021
500,00 € Komplot Advertising s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
21/2021
0,00 € Úrad vlády SR Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
22/2021
0,00 € Ústav na výkon väzby v Bratislave Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU
20/2021
0,00 € Úrad vlády Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17. September 2021
Príkazná zmluva č.1
18/2021
300,00 € Mgr. Zuzana Wienk Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
9. September 2021
Príkazná zmluva č.1
17/2021
300,00 € Mgr. Art. Martin Bajaník Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
9. September 2021
Príkazná zmluva č.1
16/2021
300,00 € prof. akad. mal. Stanislav Stankoci Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti