Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o dielo a mandátna zmluva „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538“
317/2023/ODDIPVIS
239 760,00 € SAGASTA s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_155
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_155
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
28. September 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BCP7-122-59 zo dňa 10.01.2022
3325/2023
2 106 702,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
27. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
205(1497/2022/ODDIPVIS)
7 603 519,49 € STRABAG s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. September 2023
Dohoda o vykonaní investície - Dodatok č. 1 k zmluve 48/2023
Dodatok č.188 (Zmluva 48/2023)
0,00 € STEFE Banská Bystrica, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí propagačných služieb
1461/2023/OCI
1 000,00 € Slovenská cestná spoločnosť Banskobystrický samosprávny kraj
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve
199(1203/2021/ODDPS)
0,00 € N/A s. r. o Banskobystrický samosprávny kraj
25. September 2023
Nájomná zmluva č.2/2023/Hájniky/ 1261/2023/ODDATP
1261/2023/ODDATP
2 774,27 € KLM Sliač s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia č. 1440/2023/KP
1440/2023/KP
700,00 € VIVAT VOX ORGANI Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1498/2022/ODDIPVIS, č. objednávateľa 207 (1498/2022/ODDIPVIS)
7 704 860,65 € VIAKORP, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1429/2023/OSS - DD a DSS Senium Banská Bystrica
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1429/2023/OSS
2 300,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1425/2023/OSS - ŠZ Tereza Hronec
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1425/2023/OSS
4 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_031
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_031
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1424/2023/OSS - DSS Čeláre-Kirť
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14242023/OSS
5 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 04.08.2022 č. 1489/2022/ODDIPVIS
Dodatok 1 k zmluve 1489/2022/ODDIPVIS č. objednávateľa 208(1489/2022/ODDIPVIS)
8 918 521,26 € Skanska SK a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_026
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_026
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1419/2023/OSS - DD a DSS Veľký Krtíš
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1419/2023/OSS
7 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_033
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_033
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
aktivity spojené s 30.výročím Zápisu Mesta Banská Štiavnica do zoznamu svetového dedičstva UNESCO
527/2023
30 000,00 € Mesto Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1428/2023/OSS - DD a DSS Klenovec
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1428/2023/OSS
4 700,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj