Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. 03/2021
Z/2021/680/I/FMFI/DEK
36 912,00 € TLAKSYSTÉM – KOMPAKT, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Apríl 2021
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2020 Project Acronym: SAFEMILK – Project Number: 101007299 Consortium Agreement
Z/2021/654/XI/FMFI/DEK
0,00 € POWERTEC S.R.O. (PTEC), BRATISLAVA, SLOVAKIA, +ostatní Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Apríl 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Pri prevádzke študentského coworkingového priestoru Lounge
Z/2021/655/IX/FMFI/DEK
0,00 € Vacuumlabs Technology s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Apríl 2021
GRANT AGREEMENT NUMBER 101031538 — PlantIMS
Z/2021/642/XI/FMFI/DEK
155 364,48 € European Commission, Research Executive Agency Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
13. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/643/I/FMFI/DEK
5 000,00 € Dr Neil Hutton Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
Z/2021/587/II/FMFI/DEK
70 000,00 € MaSa Tech, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/592/I/FMFI/DEK
50,00 € Mgr. Juraj Kyselica, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
6. Apríl 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/594/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Marec 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/546/I/FMFI/DEK
4 800,00 € Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
25. Marec 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/548/I/FMFI/DEK
100,00 € doc. RNDr. Roman Lietava, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/535/IV/FMFI/DEK
222,00 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Marec 2021
Zmluva o dielo
Z/2021/509/I/FMFI/DEK
50,00 € doc. PhDr. Radka Dofková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
16. Marec 2021
DODATOK Č.l K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
D/2021/480/III/FMFI/DEK
0,00 € MIOMED s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/420/IV/FMFI/DEK
478,20 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Marec 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom vedecko-vývojovom pracovisku
D/2021/419/XIV/FMFI/DEK
2 000,00 € Indícia, n.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Marec 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2021/380/IV/FMFI/DEK
82,70 € Linde Gas s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
8. Marec 2021
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA A METEOROLÓGIA
Z/2021/378/IX/FMFI/DEK
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
23. Február 2021
Cooperation Agreement in project implementation concluded according to Section 269 Subsection 2 of Act no. 513/1991 ColL Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the "Agreement")
Z/2021/285/IX/FMFI/DEK
25 000,00 € University of Bern acting through its Astronomical Inštitúte Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
22. Február 2021
Partnership Agreement
Z/2021/270/IX/FMFI/DEK
318 085,00 € Astronomickýústav AV ČR, v.v.i., Masarykova Univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Instituto de Astrofísica de Canarias, Univerzita Karlova Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
18. Február 2021
ZMLUVA OPTIMA
Z/2021/251/IV/FMFI/DEK
90,22 € Air Products Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky