Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
Z/2019/2432/IV/FMFI/CPP
89,26 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
28. Október 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2400/I/FMFI/CPP
150,00 € Prof. RNDr. Jana Musilová Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
28. Október 2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2409/I/FMFI/CPP
150,00 € Prof. RNDr. Josef Mikeš,DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky fyziky a informatiky
24. Október 2019
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DÁTOVÁ VEDA
Z/2019/2369/IX/FMFI/CPP
0,00 € Innovatrics, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
21. Október 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/18/2017/OVO/UK
ČZ/2019/2304/II/FMFI/OCOZ
4 934,40 € DREVONA INTERIORS s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
15. Október 2019
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU
Z/2019/2282/IV/FMFI/CPP
250,00 € Yvents, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
11. Október 2019
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2020
Z/2019/2238/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Október 2019
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Z/2019/2229/IV/FMFI/CPP
100,00 € Nexteria Občianske združenie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Október 2019
Dohoda o hosťovaní
Z/2019/2233/XIV/FMFI/CPP
0,00 € Esmat Barzanouni Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
9. Október 2019
Zmluva o poskytnutí priestorov
Z/2019/2225/IV/FMFI/CPP
120,00 € EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Október 2019
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2019/2209/XI/FMFI/CPP
0,00 € University of Belgrade – Faculty of Physics Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
7. Október 2019
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2019/2208/XI/FMFI/CPP
0,00 € Masaryk University Brno Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Október 2019
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2019/2182/XI/FMFI/CPP
0,00 € Centre National de la Recherche Scientifique Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
2. Október 2019
THE LETTER OF MUTUAL INTENT TO COOPERATE
Z/2019/2183/XI/FMFI/CPP
0,00 € J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the Czech Academty of Sciences, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
1. Október 2019
DODATOK č.1 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APW-18-0358
D/2019/2159/XI/FMFI/CPP
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
1. Október 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
D/2019/2162/III/FMFI/CPP
4 776,00 € Milan Dugovič – MITOM moderný interiér Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
27. September 2019
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0372
D/2019/2132/XIII/FMFI/OCOZ
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
27. September 2019
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2018/510/II/RUK/OVO
ČZ/2019/2146/III/FMFI/OCOZ
30 884,55 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
27. September 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii študijného programu dátová veda
Z/2019/2137/IX/FMFI/CPP
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
23. September 2019
Kúpna zmluva
Z/2019/2095/II/FMFI/CPP
5 330,00 € Staton, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky