Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
277/2023
100,00 € Váradyová Alena, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
279/2023
100,00 € Foltán Štefan, PhDr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
281/2023
100,00 € Mikulič Martin, Mgr. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala
30. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
282/2023
100,00 € Skála Pavel, MgA. Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
272/2023
100,00 € Kuna Renald Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
273/2023
100,00 € Hippová Juliana Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
272/2023
100,00 € Kuna Renald Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
271/2023
100,00 € Lišková Mária Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
270/2023
100,00 € Vozáková Irena Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
251/2023
480,00 € Hitzingerová Katarína, Mgr. art., ArtD. Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
273/2023
100,00 € Hippová Juliana Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
271/2023
100,00 € Lišková Mária Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
270/2023
100,00 € Vozáková Irena Mesto Šala
26. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
251/2023
480,00 € Hitzingerová Katarína, Mgr. art., ArtD. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
252/2023
480,00 € Weisel Lelková Alena, Mgr. art. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
275/2023
300,00 € Aľakša Ivan, Mgr. Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
274/2023
400,00 € Artim Roman Mesto Šala
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
255/2023
280,00 € Šimková Kristína, Mgr. Mesto Šala