Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
547/2023
0,00 € LABEERINT, s. r. o. Mesto Šala
25. August 2023
Zmluva o spolupráci
557/2023
0,00 € Občianske združenie Fantázia Mesto Šala
25. August 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
571/2023
9,95 € Maranesi Michaela Mesto Šala
25. August 2023
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom a Uznanie závúzku
583/2023
179,97 € Bujko Jozef Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
550/2023
0,00 € OZ Medúza Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
549/2023
0,00 € MO Matice slovenskej Vlčany Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
552/2023
0,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
546/2023
0,00 € Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
555/2023
0,00 € Základná umelecká škola Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
545/2023
0,00 € Čajovňa na konci vesmíru, s. r. o. Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
553/2023
0,00 € Obec Trnovec nad Váhom Mesto Šala
24. August 2023
Zmluva o spolupráci
548/2023
0,00 € OZ LeGrácia Mesto Šala
23. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU KZP-P04-SC411-2023-80/CWX7
586/2023
77 396,47 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
584/2023
2 400,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o spolupráci
589/2023
1 000,00 € SAMSUNG Galanta, občianske združene Mesto Šala
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
585/2023
2 160,00 € MP Profit PB, s. r. o. Mesto Šala
18. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
567/2023
0,00 € Siemens Mobility, s.r.o. Mesto Šala
14. August 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103118/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šaľa
9. August 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
565/2023
12,38 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
9. August 2023
Darovacia zmluva
509/2023
0,00 € ProCS, s.r.o. Mesto Šala