Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Nájomná zmluva
953/2022
170,00 € Szőcs Július Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
726/2022
295,23 € Grunzová Katarína Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
782/2022
276,98 € Zábojník Viliam Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
909/2022
258,83 € Takáč Marcel Mesto Šala
6. December 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
759/2022
337,75 € LEBECO Mesto Šala
6. December 2022
Dohoda o splátkach dlhu
931/2022
337,07 € Csicsaiová Rozália Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
915/2022
215,23 € Krommelová Dominika, Mgr. Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
767/2022
215,87 € Martišková Laura Mesto Šala
6. December 2022
Nájomná zmluva
845/2022
336,35 € Kovács Karol Mesto Šala
3. December 2022
Príkazná zmluva
941/2022
400,00 € Koller Marek Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
837/2022
321,05 € Kovács Richard Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
771/2022
216,37 € Szőcs Vojtech Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
795/2022
169,32 € Stehlíková Mária Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
749/2022
325,85 € Lacko Dalibor Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
721/2022
394,29 € Mlynárová Iveta Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
925/2022
20,00 € Török Peter Mesto Šala
2. December 2022
Nájomná zmluva
924/2022
29,87 € Jobbágy Igor Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
937/2022
600,00 € MENERT spol. s r.o. Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva na dodávku softvérového diela
951/2022
240 000,00 € MAXNETWORK, s. r. o. Mesto Šaľa
2. December 2022
Nájomná zmluva
837/2022
321,05 € Kovács Richard Mesto Šala