Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Rámcová dohoda
1/O/24
0,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Január 2024
Rámcová dohoda
Z202457_Z
51 900,00 € ATRIO PLUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. Január 2024
Dodatok č.39 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
Dodatok č.39
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/N/2023
25/N/23
0,00 € Boháč, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/N/2023
24/N/23
0,00 € Primstar s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/N/2023
20/N/23
0,00 € SariMed, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/N/2023
18/N/23
0,00 € E.B. Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/N/2023
23/N/23
0,00 € MV MED s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/N/2023
21/N/23
0,00 € MDclinic07, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/N/2023
22/N/23
0,00 € TMT BABY s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/N/2023
19/N/23
0,00 € MELISA baby, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. December 2023
Zmluva o dielo
100/O/23
14 160,00 € ARCHICO, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/N/2023
27/N/23
25 935,28 € FUTURUM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/N/2023
29/N/23
2 060,55 € Marianna Jandzíková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/N/2023
28/N/23
505,13 € Mgr. Jana Uhlíková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314425_Z
2 478,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19. December 2023
Dohoda o skončení
25/O/17
0,00 € Doftall, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314435_Z
9 636,00 € ROIN, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
18. December 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 26/N/2023
26/N/23
5 582,21 € VASAMED s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. December 2023
Darovacia zmluva
37/D/23
800,00 € Schwabe Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici