Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Júl
2022
Kúpna zmluva
Z20227249_Z
2 578,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
7.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
36/O/22
0,00 € OtoNew s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7.
Júl
2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
35/O/22
0,00 € ENT CENTRUM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30.
Jún
2022
Rámcová servisná zmluva na servis gastrozariadení č. S10/22
33/O/22
0,00 € OMES, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
34/O/22
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
18/O/17
0,00 € ORL-ENDO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29.
Jún
2022
Kúpna zmluva
Z20226713_Z
4 200,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29.
Jún
2022
Zmluva o dielo č.22066
32/O/22
83 134,28 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/O/22
1 571 204,53 € DOSA Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24.
Jún
2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
30/O/22
16 800,00 € TST service PD s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20.
Jún
2022
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
1/J/22
0,00 € Bc. Karol Janík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/N/2022
8/N/2022
0,00 € M-DENT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2022
9/N/2022
0,00 € Chirurgia PM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15.
Jún
2022
Dodatok č.31 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
73NSP1000617/31
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9.
Jún
2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o umožnení krátkodobého sezónneho predaja tovaru.
3/O/22
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
22/O/22
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7.
Jún
2022
Zmluva o energetickom poradenstve v tepelnej energetike
27/O/22
16 560,00 € RASKO ENERGY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z302021AXW3-757/2021
49/0/21
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
25/O/22
2 012,05 € Krystyna Plevytska Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6.
Jún
2022
Zmluva na výkon staveného dozoru
24/O/22
1 800,00 € Ing. Milan Štrbák Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »