Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
7/J/24
0,00 € Ing. Zdenko Ertel Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
35/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
34/O/24
0,00 € PEZA a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
33/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
38/O/24
0,00 € Lamron s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
37/O/24
0,00 € Fatra TIP s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
36/O/24
0,00 € Majster mäsiar s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
40/O/24
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
39/O/24
0,00 € SHP a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Máj 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
32/O/24
0,00 € VISTAMET, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Máj 2024
Zmluva o umožnení predaja sezónneho ovocia a zeleniny.
31/O/24
400,00 € Lukáš Šteiniger Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 202/2024
30/O/24
25 395,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
14. Máj 2024
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č. 00610411/PD556
29/O/24
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
28/O/24
0,00 € Zdravotná doprava Púchov spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Apríl 2024
Dodatok č.36
3007NSP2000117/36
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Apríl 2024
Dodatok č.42 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
73NSP1000617/42
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2024
9/N/2024
2 427,55 € Chirurgia Ovita s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2024
Zmluva č.14/PV/2024 o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe.
26/O/24
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
27/O/24
35 988,00 € EPTIS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
8/D/24
416,13 € Nadácia Križovatka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici