Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/N/2022.
3/N/2022/dohoda
0,00 € NAPOJAKY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
567/2022/SP
0,00 € Gardianová Ľubomíra Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Dodatok č. 28 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/28
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Dodatok č. 34
73NSP1000617/34
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Servisná zmluva č. 810739
81/O/22
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Zmluva o reklame
82/O/22
480,00 € Danone, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. December 2022
Servisná zmluva č. 810740
80/O/22
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
575/2022/SP
0,00 € Bc, Rakovcová Zuzana Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
580/2022/SP
0,00 € Šutarová Eva Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
576/2022/SP
0,00 € Rešová Lenka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
560/2022/SP
0,00 € Bc. Špalková Natália Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
558/2022/SP
0,00 € Bc. Šamajová Viera Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
555/2022/SP
0,00 € Bc. Koleda Peter Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
553/2022/SP
0,00 € Hanesová Iveta Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
552/2022/SP
0,00 € Bc. Fujko Michal Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
538/2022/SP
0,00 € Barenčíková Jarmila Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
528/2022/SP
0,00 € Maliarová Zuzana Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
573/2022/SP
0,00 € Bc. Miškechová Monika Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
564/2022/SP
0,00 € Čerňanská Dana Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
562/2022/SP
0,00 € Bc. Vráblová Monika Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici