Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Darovacia zmluva
30/D/23
500,00 € Spanner SK, k.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
3. November 2023
Kúpna zmluva
Z202311999_Z
2 678,40 € Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312000_Z
180,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. November 2023
Darovacia zmluva
29/D/23
801,36 € MedSynthesis s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311771_Z
2 227,20 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Október 2023
Darovacia zmluva
28/D/23
200,00 € MUD. Ivan Janco Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Október 2023
Darovacia zmluva
27/D/23
1 100,00 € Spektrum SZ OZ Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Október 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
APS/33
0,00 € JARU, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Október 2023
Darovacia zmluva
26/D/23
210,60 € MUDr. Milan Kulkovský Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č.765/2023
765/2023
87 398,40 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. Október 2023
Kúpna zmluva
82/O/23
100 656,00 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Október 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
80/O/23
2 100,00 € BASID s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Október 2023
Zmluva o dielo
81/O/23
215 322,46 € KOLTEN, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Október 2023
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
4/J/23
0,00 € Katarína Tomčíková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
74/O/23
102 864,00 € S.T.R. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
79/O/23
23 760,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
78/O/23
17 599,20 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
75/O/23
87 612,72 € S.T.R. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
76/O/23
19 678,80 € S.T.R. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Október 2023
Kúpna zmluva
77/O/23
14 727,96 € S.T.R. spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici