Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby
37/O/22
0,00 € MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Júl 2022
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie
35/O/22/1
0,00 € Mesto Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Júl 2022
Zmluva o podružnom odbere vody
36/O/22/1
0,00 € Mesto Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.13/N/2022
13/N/2022
0,00 € Daniela Bieliková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Júl 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20223671_Z
Z20223671_Z/1
0,00 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Júl 2022
Zmluva č.10NSP2000322 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10NSP2000322
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227243_Z
2 940,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
11. Júl 2022
Kúpna zmluva
Z20227249_Z
2 578,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
7. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
36/O/22
0,00 € OtoNew s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Júl 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
35/O/22
0,00 € ENT CENTRUM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Jún 2022
Rámcová servisná zmluva na servis gastrozariadení č. S10/22
33/O/22
0,00 € OMES, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
34/O/22
0,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20226713_Z
4 200,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
18/O/17
0,00 € ORL-ENDO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Jún 2022
Zmluva o dielo č.22066
32/O/22
Doplnená
83 134,28 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Jún 2022
Zmluva o dielo
31/O/22
1 571 204,53 € DOSA Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Jún 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
30/O/22
16 800,00 € TST service PD s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Jún 2022
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
1/J/22
0,00 € Bc. Karol Janík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/N/2022
8/N/2022
0,00 € M-DENT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/N/2022
9/N/2022
0,00 € Chirurgia PM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici