Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
89/O/23
0,00 € AbbVie s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. November 2023
Zmluva o výpožičke
137/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
23. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313109_Z
44 880,00 € KIA Bratislava s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. November 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
85/O/23
0,00 € VISTAMET, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. November 2023
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
87/O/23
300,00 € Jana Krasňanská - OPTIKA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313125_Z
2 710,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. November 2023
Zmluva
88/O/23
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. November 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
86/O/23
0,00 € CEREBRUS-PSYCHE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. November 2023
Darovacia zmluva
33/D/23
2 690,00 € MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. November 2023
Darovacia zmluva
31/D/23
462,00 € MUDr. Milan Kulkovský Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. November 2023
Darovacia zmluva
32/D/23
1 000,00 € Miloš Kučík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. November 2023
Rámcová dohoda
Z202312563_Z
36 000,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312266_Z
546,00 € SELVIT, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312267_Z
414,00 € Ing. Miloš Ladický ELMED Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. November 2023
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
5/J/23
0,00 € Viera Chudá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8. November 2023
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
6/J/23
0,00 € MUDr. Petra Wallenfelsová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8. November 2023
Dodatok č.38 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
Dodatok č.38
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312309_Z
936,00 € K&M MEDIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312310_Z
2 332,80 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312196_Z
32 760,00 € Unique Medical s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica