Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
25/O/24
25 350,00 € PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
35/O/22/3
0,00 € ENT CENTRUM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov
18/O/17/2
0,00 € ORL-ENDO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
23/O/24
0,00 € VISTAMET, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/N/2024
6/N/2024
549,25 € Eva Martincová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
18/O/24
Doplnená
2 419 134,25 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Dohoda o uznaní záväzku a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
22/O/24
13 833,94 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
19/O/24
Doplnená
20 078,63 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva
21/D/24
0,00 € Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
6/D/24
1 000,00 € Tibor Prekop Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242384_Z
203 966,40 € FCC Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. Apríl 2024
Mandátna zmluva
20/O/24
0,00 € Vaša Lekáreň, družstvo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Marec 2024
Dodatok č. 35 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/35
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20242179_Z
26 891,88 € Fénix Bratislava, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/N/2024
4/N/2024
0,00 € Ing. Dušan Bielik - DUMAS Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
16/O/24
0,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
17/O/24
0,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
15/O/24
0,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
14/O/24
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241830_Z
29 520,00 € SANOVA Pharma GesmbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica