Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224289_Z
22 200,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20224593_Z
Zrušená
3 394,80 € LIsyst s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
9. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20223671_Z
Doplnená
48 358,80 € GUTTA Slovakia, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
20/O/22
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2022
Rámcová zmluva o výkone činnosti
18/O/22
0,00 € Primstar, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/N/2022
7/N/2022
0,00 € MUDr. Pavol Karas Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
17/O/22
0,00 € MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
25. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
222/2022
0,00 € Mesto Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223238_Z
47 070,00 € TatraMed Software s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222979_Z
17 436,00 € Unique Medical s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222953_Z
21 348,00 € MR Diagnostic, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
16/O/22
24 240,00 € AURA TRADE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223260_Z
2 850,00 € ROIN, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20223185_Z
3 240,00 € TaJaMed s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorovo č. 12/N/2022
12/N/2022
0,00 € Eva Martincová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222980_Z
3 480,00 € STATUS S, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. Apríl 2022
Mandátna zmluva
271/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222476_Z
Zrušená
17 545,00 € EKONA COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Z20222486_Z
44 880,00 € CMI spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. Marec 2022
Kúpna zmluva
Z20222177_Z
2 074,80 € TOPLIGHT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica