Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310417_Z
1 044,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310416_Z
2 390,40 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/N/2023
17/N/2023
139,70 € ML s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
APS/30
0,00 € MDclinic07, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
APS/31
0,00 € MDclinic, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
APS/32
0,00 € K-MED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310418_Z
85,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310419_Z
284,90 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. September 2023
Darovacia zmluva
25/D/23
841,00 € doc. Dr. Ing. Peter Vrábel Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/N/2023
16/N/2023
1,00 € Ing. Dušan Bielik - DUMAS Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. September 2023
Darovacia zmluva
24/D/23
500,00 € SaarGummi Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/27
0,00 € ZS Beluša, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/29
0,00 € MEDICMAR, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/26
0,00 € MEDIVAN s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o výkone činnosti
APS/28
0,00 € FOBAVE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310069_Z
270,60 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. September 2023
Zmluva o spolupráci
71/O/23
960,00 € Reha - CARE, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. September 2023
Zmluva o reklame
72/O/23
192,00 € Bc. Lívia Chlebanová Némová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti
APS/22
0,00 € MUDr. Anna Durandziová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. September 2023
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti.
67/O/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici