Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o pristúpení k záväzku
28/2023
339,92 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
6. September 2023
Dodatok k Zmluve o zriadení SOÚ za rok 2023
26/2023
4,00 € Spoločná obecná úradovňa Obec Brestovec
6. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
27/2023
0,00 € Ing. Ján Matúš Obec Brestovec
30. August 2023
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 4419006387
60/2023
59,77 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Brestovec
23. August 2023
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 354212-2023
58/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
23. August 2023
Úverová zmluva č. 354212-2023
59/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
23. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 354212-2023
57/2023
17 222,50 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
22. August 2023
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) č. MVPPS_022022_v2_011122
56/2023
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.5/8/2023
47/2023
100,00 € Helena Pázmányová Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.3/8/2023
45/2023
200,00 € László Simon Obec Brestovec
3. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č.4/8/2023
46/2023
100,00 € Marta Ferencziová Obec Brestovec
30. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/8/2023
43/2023
100,00 € Juliana Véghová Obec Brestovec
30. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 2/8/2023
44/2023
100,00 € Alžbeta Ághová Obec Brestovec
28. Júl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042840
42/2023
30,07 € Generali Poisťovňa, pobočka z iného členského štátu Obec Brestovec
14. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2023
25/2023
4 500,00 € TJ Jednota Brestovec Obec Brestovec
12. Júl 2023
Zmluva č. 695/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
38/2023
1 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
7. Júl 2023
Zmluva č.996/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
35/2023
1 029,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
27. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o pristúpení k záväzku
24/2023
367,52 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
26. Jún 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220066
30/2023
0,00 € Poľnohospodárska platobná agentúra Obec Brestovec
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
23/2023
0,00 € BVS a.s., Bratislava Obec Brestovec