Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
30/2022
373,00 € Vlastimil Kučera, Emília Kučerová Obec Brestovec
11. Júl 2022
Zmluva č. 624/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
11/2022
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
7. Júl 2022
Zmluva č. 624/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
624/2022/OKaS
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
1. Júl 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 3/2022
8/2022
130,00 € Erika Križanová Obec Brestovec
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/017
29/2022
400,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
30. Jún 2022
Darovacia zmluva KRHZ-TN-VO-230-067/2022
28/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Brestovec
29. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o pristúpení k záväzku
27/2022
288,91 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/014
26/2022
400,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
7/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Brestovec
20. Jún 2022
Zmluva o odbere odpadových plastov
6/2022
0,00 € DURAMOL, s.r.o. Obec Brestovec
13. Jún 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-067/2022
KRHZ-TN-VO-230-067/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
25/2022
330,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
27. Máj 2022
Zmluva č. 322 0352 o poskytnutí dotácie - DPO SR
23/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022
24/2022
869,10 € PZ vlastníkov pôdy Brestovec Obec Brestovec
23. Máj 2022
Dodatok č. 2022/1 k Zmluve o udelení licencie 239
21/2022
223,19 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
23. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
22/2022
3,60 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Brestovec
17. Máj 2022
Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 29.5.2009 o poskytovaní audítorských sližieb
20/2022
800,00 € RVC Senica Obec Brestovec
13. Máj 2022
Dohoda o urovnaní DU/22/10409/001
5/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Brestovec
10. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
4/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Obec Brestovec
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/06/42170/21 uzatvorenej v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
3/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Brestovec