Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2022
Príkazná zmluva
pz20221124_bohacek
0,00 € prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Slovenská akadémia vied
23. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_metro
0,00 € Metro Slovenská akadémia vied
16. November 2022
Memorandum of Understanding
CHIST-ERA Call 2022 MoU_v04
0,00 € chist-era Slovenská akadémia vied
11. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_carvalho
0,00 € Professor Félix Carvalho Slovenská akadémia vied
10. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_liebert
0,00 € prof. Adam Liebert Slovenská akadémia vied
8. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gojda
0,00 € Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc. Slovenská akadémia vied
7. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_urbanczyk_2022
0,00 € Przemyslaw Urbanczyk Slovenská akadémia vied
4. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_hulman
0,00 € Martin Hulman Slovenská akadémia vied
4. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_kronek
0,00 € Mgr. Juraj Kronek, PhD. Slovenská akadémia vied
3. November 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_capelos
0,00 € Dr, Tereza Capelos Slovenská akadémia vied
31. Október 2022
Príkazná zmluva
240/2022
600,00 € Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. Slovenská akadémia vied
31. Október 2022
Príkazná zmluva
241/2022
600,00 € Miroslav Konečný Slovenská akadémia vied
28. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_kattel_2022
0,00 € Rainer Kattel Slovenská akadémia vied
28. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_brandist
0,00 € Professor Craig Brandist Slovenská akadémia vied
28. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_langfeld
0,00 € Prof. Dr. Gregor M. Langfeld Slovenská akadémia vied
28. Október 2022
Príkazná zmluva
239/2022
600,00 € Martin Štěpnička Slovenská akadémia vied
28. Október 2022
DOHODA O UKONČENÍ
20221027_podstupka
0,00 € Ing. Martin Podstupka Slovenská akadémia vied
26. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_klimczuk
0,00 € Prof. Tomasz Klimczuk Slovenská akadémia vied
25. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gahmberg
0,00 € Carl G. Gahmberg Slovenská akadémia vied
25. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_gal
0,00 € Evžen Gál Slovenská akadémia vied