Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_mravec
0,00 € Boris Mravec Slovenská akadémia vied
25. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_racekova
0,00 € Eniko Račeková Slovenská akadémia vied
19. Október 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZOVANÍ URBANISTICKEJ SÚŤAŽE A O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB VO VEREJNOM OBSTARÁVANI
20221018_2021
33 000,00 € 2021 s.r.o. Slovenská akadémia vied
18. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_adkins
0,00 € Prof. Monty Adkins Slovenská akadémia vied
12. Október 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP_22_46917_003
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenská akadémia vied
12. Október 2022
ZMLUVA O PODANÍ MODERÁTORSKÉHO VÝKONU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20221011_vrablec
300,00 € Richard Vrablec Slovenská akadémia vied
10. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
28/2022
0,00 € Ústav merania SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
7. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_nethercot
0,00 € David Nethercot Slovenská akadémia vied
7. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rozsa
0,00 € Dr. Lajos ROZSA Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_heilbronner
0,00 € Prof. Dr. Renée Heilbronner Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_ardeberg_2022
0,00 € Prof. Arne Ardeberg Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_rohr
0,00 € Prof. Dr. Fabian von Rohr Slovenská akadémia vied
6. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_wuest
0,00 € Prof Alfred Wuest Slovenská akadémia vied
5. Október 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_stres
0,00 € ŠPELA STRES Slovenská akadémia vied
4. Október 2022
Memorandum of Understanding
20220718_chistera
0,00 € chist-era Slovenská akadémia vied
3. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. PZS 1 I 2022 uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka platnom znení
go travel_pzs_1_2022
0,00 € GO travel Slovakia s.r.o. Slovenská akadémia vied
30. September 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_nicolasi
0,00 € Valeria Nicolosi Slovenská akadémia vied
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.1156/01/01
238/2022
Doplnená
188 496,00 € Fyzikálny ústav SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. ZML-1909-0001133_Priame hlasové pripojenie
ZM1/2022-18
2 232,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZML-1909-0001133
ZM1/2022-20
597,60 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied