Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Dohoda o postúpení práv a povinností
Z/2022/007
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
12. Júl 2022
Mandátna zmluva
Z/2022/006
0,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
11. Júl 2022
Mandátna zmluva
Z/2022/005
0,00 € Education, s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
28. Jún 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.429/2022
Z/2022/004
2 345,20 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
27. Jún 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
429/2022
126 640,00 € Mesto Žilina Technické služby mesta Žilina, s .r. o.
27. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z/2022/003
0,00 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
30. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z/2022/002
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/2022/001
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.