Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Rámcová zmluva "Inertný posypový materiál- pre zimnú sezónu 2023/2024- časť 1 oblasť 1
BBRSC/01326/2024
21 348,00 € EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Február 2024
Rámcová zmluva "Inertný posypový materiál- pre zimnú sezónu 2023/2024- časť 2 oblasť 2
BBRSC/01327/2024
59 340,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode č. BBRSC/04732/2022 "Oleje, mazivá a špeciálne kvapaliny pre motorové vozidlá"
BBRSC/01227/2024
110 811,36 € SLOVNAFT, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
14. Február 2024
Memorandum o spolupráci
BBRSC/00953/2024
0,00 € MFF Eko, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Február 2024
Zmluva o platobnej karte
BBRSC/00821/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
1. Február 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavieb s názvom "Most cez potok Muráň v obci Muráň M3424"
BBRSC/00689/2024
82 788,00 € JK work, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
31. Január 2024
Rámová dohoda "Spojovací materiál"
BBRSC/00576/2024
0,00 € BB-TECHNIK s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
31. Január 2024
Dodatok č. k rámcovej dohode č. BBRSC/06997/2023 "Chemický posypový materiál používaný na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií - Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2023/2024 výzva č. 6 v rámci zriadeného dynami
BBRSC/00538/2024
0,00 € EUROMAR spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
30. Január 2024
Zmluva o ukladdaní odpadu na Skládku Spoločnoti Pohronie a.s., Zvolenská Slatina č. 1186924
BBRSC/00572/2024
0,00 € Spoločnosť Pohronie a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Január 2024
Rámcová dohoda "Tchnické plyny v tlakových fľašiach"
BBRSC/00509/2024
9 236,28 € SIAD Slovakia spol. s r. o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Január 2024
Dohoda o platobných podmienkych pre predajné a popredajné služby č. 2023/0012
BBRSC/00125/2024
0,00 € Motor- Car Banská Bystrica, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Január 2024
Ceny za vývoz odpadu a za zneškodnenie odpadov skládkovaním na Skládke odpadov Bzenica - Uhlisko platné od 01.01.2024 do 31.12.2024
BBRSC/00415/2024
0,00 € Bzenex BMP, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Január 2024
Ceny za vývoz odpadu vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi a za uloženie odpadu na skládku odpadov marius Pedersen, a.s. platné od 01.01.2024
BBRSC/00015/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
22. Január 2024
Dohoda o cene č. 2024/24000045
BBRSC/00449/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Január 2024
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku pre úsek cesty Čechánky - Táňovo
BBRSC/00274/2024
2 592,00 € Roľnícke družstvo Látky Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
BBRSC/08461/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Január 2024
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
BBRSC/00392/2024
8 400,00 € Jaroslav Petráš Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Január 2024
Licenčná zmluva o poskytnutí súhlasu s používaním údajov cestných metrologických zariadení na cestách I. triedy v správe Slovenskej správy ciest
BBRSC/00012/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
18. Január 2024
Zmluva č. 5/2024 o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
BBRSC/00021/2024
0,00 € Obec Staré Hory Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Január 2024
Poistná zmluvy číslo 1110029095
BBRSC/00018/2024
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.