Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva č. 816/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
226/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
28. Jún 2023
Zmluva č. 817/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
227/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 8/2023
215/2023
0,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA VP/23/00179/006
214/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
220/2023
20 628,00 € A4A Grant, s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Z M L U V A č. 22/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle
218/2023
1 200,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Zmluva č. 814/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
221/2023
258,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Z M L U V A č. 20/2023 - SO
217/2023
200,00 € Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej strednej školy Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u podľa Nájomnej zmluvy č. 8/2021
219/2023
100,00 € Dvor Farieb s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. Jún 2023
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovské Nemce uzatvorenej dňa 7.3.2014
216/2023
60,00 € Obec Tekovské Nemce Mesto Nová Baňa
22. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 7/2023
213/2023
0,00 € OZ Tajch Mesto Nová Baňa
21. Jún 2023
Mandátna zmluva
212/2023
2 400,00 € S-VAMS, s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
210_2023
0,00 € PROAGE s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Jún 2023
Zmluva o dielo 03/Sp/2023
211/2023
Doplnená
36 000,00 € ELSPOL-SK, s.r.o. Mesto Nová Baňa
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CYH5-91-108
209/2023
449 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
9. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 8/1/2023
208/2023
2 954,41 € NHAT TRUNG NGUYEN TIEN Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.1/2023
206/2023
7,40 € Mgr. Ľuboš Šutka Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
207/2023
2 700,00 € Mgr. Pavol Krajči Mesto Nová Baňa
7. Jún 2023
ZMLUVA O SPOLUORGANIZOVANÍ PODUJATIA č. 1/2023
205/2023
2 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON Mesto Nová Baňa
5. Jún 2023
K ú p n a z m l u v a 19/p/2023
204/2023
10 533,00 € Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová Mesto Nová Baňa