Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
126/2023
0,00 € NATALIA KARPENKO Mesto Nová Baňa
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
123/2023
0,00 € ANASTASIIA CHORNOMORETS Mesto Nová Baňa
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
121_2023
0,00 € ELIZAVETA CHORNOMORETS Mesto Nová Baňa
28. Marec 2023
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2023
202310
32 043,10 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
28. Marec 2023
Zmluva č. 8/2023 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Vestenice
119/2023
105,00 € Obec Dolné Vestenice Mesto Nová Baňa
28. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie auto komplet číslo 5729231143
118/2023
1 791,39 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mesto Nová Baňa
28. Marec 2023
Mandátna zmluva
120/2023
550,00 € Jana Slovák Mesto Nová Baňa
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
117/2023
36,00 € Obec Horné Hámre Mesto Nová Baňa
24. Marec 2023
Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 1/2023
115/2023
32 043,10 € Centrum voľného času Nová Baňa Mesto Nová Baňa
24. Marec 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R09 2023
116/2023
30,00 € Mgr. Ľuboš Šutka Mesto Nová Baňa
21. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
114/2023
90,00 € Roman Rusnák Mesto Nová Baňa
21. Marec 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 3/2023
113/2023
100,00 € Mgr. Barbora Šipikalová Mesto Nová Baňa
20. Marec 2023
Z M L U V A č. 18/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
112//2023
4 400,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
20. Marec 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R08 2023
110/2023
60,00 € ZiTECO s.r.o. Mesto Nová Baňa
20. Marec 2023
K ú p n a z m l u v a 14/p/2023
109/2023
660,00 € Juraj Wolf Mesto Nová Baňa
20. Marec 2023
Z M L U V A č. 19/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
111/2023
4 400,00 € Tenisový klub Tajch Mesto Nová Baňa
17. Marec 2023
K ú p n a z m l u v a 11/p/2023
106/2023
130,00 € Beata Tužinská Mesto Nová Baňa
17. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
107/2023
0,00 € Pohronské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického kraja Mesto Nová Baňa
17. Marec 2023
K ú p n a z m l u v a 12/p/2023
108/2023
1 420,00 € Anna Šurková Mesto Nová Baňa
16. Marec 2023
Návrh poistnej zmluvy Číslo 2408925997
101/2023
343,75 € Generali Poisťovňa Mesto Nová Baňa