Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Rámcová kúpna zmluva
359/2023
0,00 € LUNYS, s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 46/9/2023
357/2023
1,00 € DARTS CLUB Nová Baňa o.z. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Rámcová zmluva č.226434
358/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Mesto Nová Baňa
27. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/183
360/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Nová Baňa
20. December 2023
Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet, Poistka číslo 6 631 411 006
355/2023
277 200,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group Mesto Nová Baňa
19. December 2023
Komisionárska zmluva č. 3/2023
352/2023
0,00 € Peter Kopernický Mesto Nová Baňa
19. December 2023
D o d a t o k č. 12 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018
354/2023
180 000,00 € Mestské lesy Nová Baňa, s.r.o. Mesto Nová Baňa
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov č. IS00721VA
353/2023
0,00 € ISIT Slovakia s.ro. Mesto Nová Baňa
12. December 2023
Kúpna zmluva
351/2023
100,00 € Ing. Peter Zalai Mesto Nová Baňa
7. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 202328
350/2023
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa
7. December 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
202328
50,00 € Centrum voľného času Mesto Nová Baňa Denné centrum seniorov - Lipa
6. December 2023
Kúpna zmluva
349/2023
70,00 € Zuzana Ďuricová Mesto Nová Baňa
5. December 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená na základe § 289 a následne Obchodného zákonníka
348/2023
2 706,00 € Sekvoja Development, s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. December 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
347/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
4. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 17/2023
346/2023
100,00 € OZ Štálanská slamienka Mesto Nová Baňa
4. December 2023
D o h o d a o s k o n č e n í zmluvy o napojení na kanalizáciu mesta Nová Baňa na Tajchu č. 37/2016/Tajch zo dňa 21.06.2016
345/2023
0,00 € ŠIBAL, s.r.o. Mesto Nová Baňa
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
344/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
30. November 2023
Darovacia zmluva č. 08/2023/Šu
343/2023
2 314,00 € Novobanský banícky spolok, o.z. Mesto Nová Baňa
28. November 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2021/Nová Baňa
341/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
28. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2021/Nová Baňa
342/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa