Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Z M L U V A č. 1/2023 - SOC
185/2023
500,00 € Základná organizácia slovenského zväzu zdravotne postihnutých Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
182/2023
1 500,00 € Ernst &Young, s. r. o. Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Zmluva č. 1164/2023/0D D DO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
181/2023
69 600,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Mesto Nová Baňa
30. Máj 2023
Z M L U V A č. 2/2023 - SOC
186/2023
500,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Mesto Nová Baňa
29. Máj 2023
Z M L U V A O D I E L O č. 01/2023/Šu
180/2023
11 088,00 € Obnova s.r.o. Mesto Nová Baňa
29. Máj 2023
Nájomná zmluva
179/2023
350,00 € Jozef Valach - CYKLO NB Mesto Nová Baňa
24. Máj 2023
ZMLUVA 0 SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE
177/2023
0,00 € A4A Agency, s. r. o. Mesto Nová Baňa
24. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 75/19/2023
176/2023
120,00 € Občianske združenie „Nová Baňa“ Mesto Nová Baňa
24. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65 zo dňa 21.3.2022
178/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nová Baňa
23. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 33/12/2019 zo dňa 23.07.2019 a jej Dodatku č. 1
173/2023
230,00 € bionos s.r.o. Mesto Nová Baňa
23. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2/2023
175/2023
5,20 € Miroslav Tomašek Mesto Nová Baňa
23. Máj 2023
Komisionárska zmluva č. 1/2023
174/2023
0,00 € Mária Debnárová ART Mesto Nová Baňa
23. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 66/12/2021 zo dňa 22.06.2021 a jej Dodatku č. 1
172/2023
230,00 € bionos s.r.o. Mesto Nová Baňa
17. Máj 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA 23/00179/005
170/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
17. Máj 2023
ZMLUVA o prenájme informačných a reklamných tabúľ č. LV11/2023
169/2023
553,34 € MASLEN s.r.o. Mesto Nová Baňa
17. Máj 2023
Dodatok č. 3 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 51/12/2019 a jej Dodatku č. 1 a č. 2
171/2023
501,00 € COLLER KLÍMA, s.r.o. Mesto Nová Baňa
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
168/2023
500,00 € SKALEX T B, s.r.o. Mesto Nová Baňa
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
167/2023
1 500,00 € Knauf Insulation, s.r.o. Mesto Nová Baňa
15. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci č.1/2023
166/2023
0,00 € MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Mesto Nová Baňa
15. Máj 2023
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 800 400 8806
164/2023
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Nová Baňa