Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Z M L U V A č. 26/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
318/2023
1 660,00 € SKI TEAM Nová Baňa Mesto Nová Baňa
18. Október 2023
Z M L U V A č. 24/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
316/2023
1 660,00 € ŠK Karate Nová Baňa Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA
313/2023
500,00 € Essity Slovakia s.r.o Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
Z M L U V A č. 25/2023 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
314/2023
1 660,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
17. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/135/402
315/2023
594 158,99 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Nová Baňa
13. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 77/6/2023
312/2023
0,00 € Bc. Tomáš Čákovský Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
K ú p n a z m l u v a 21/p/2023
309/2023
13 300,00 € Libuša Adamková, rod. Hrebíčková, Vladimír Švoňava, rod. Švoňava, Klaudia Švoňavová, rod. Vallová Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R16 2023
311/2023
0,00 € MS GROUP SK s.r.o. Mesto Nová Baňa
11. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 15/2023
310/2023
150,00 € Svetlana Kamenská Mesto Nová Baňa
9. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č.05/2023/ŠU
308/2023
255,00 € Cecília Tencerová Mesto Nová Baňa
6. Október 2023
Zmluva o zdrženej dodávke zemného plynu
306/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Mesto Nová Baňa
6. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2021/Nová Baňa
307/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
4. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R15 2023
305/2023
15,00 € Jana Bónová Mesto Nová Baňa
3. Október 2023
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
304/2023
800,00 € Pavol Krajči Consulting, s.r.o. Mesto Nová Baňa
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 14/2023
303/2023
0,00 € Oliver Polc Mesto Nová Baňa
27. September 2023
Dohoda č. 23/27/060/142 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení
300/2023
1 546,48 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
27. September 2023
Dohoda č. 23/27/060/144 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
301/2023
1 546,48 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
26. September 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65 zo dňa 21.3.2022
298/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
26. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
299/2023
500,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária Mesto Nová Baňa
25. September 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65
3214/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa