Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
165/2023
0,00 € Aleksander Karpenko Mesto Nová Baňa
12. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65 zo dňa 21.3.2022
1165/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
10. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 56/8/2012 zo dňa 12.7.2012 a jej Dodatku č. 1, č. 2 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
161/2023
0,00 € Ružena Galbavá Mesto Nová Baňa
10. Máj 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 5/2023
162/2023
40,00 € Emília Štullerová Mesto Nová Baňa
10. Máj 2023
Nájomná zmluva
163/2023
3 000,00 € WDS Solutions, s.r.o. Mesto Nová Baňa
9. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 2023/056/009
160/2023
124 200,00 € AGROTRADE GROUP spol. s.r.o. Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 1134 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
156/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
159/2023
2 000,00 € gd-Team, a.s. Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
157/2023
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nová Baňa
5. Máj 2023
Nájomná zmluva
158/2023
350,00 € Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 27/4/2021 zo dňa 15.03.2021 a jej Dodatku č. 1 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
152/2023
973,00 € MUDr. Katarína Tužinská, s.r.o. Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
155/2023
0,00 € Homolová Katarína Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 3/4/2012 zo dňa 8.11.2012a jej Dodatkom č.1, č.2 ,č.3, č. 4 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
153/2023
631,00 € Centrum poradenstva a prevencie Mesto Nová Baňa
3. Máj 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
154/2023
0,00 € Zaťková Oľga, rod. Suchá Mesto Nová Baňa
2. Máj 2023
K ú p n a z m l u v a 15/p/2023
150/2023
4 490,00 € Cecília Tóthová, rod. Baculíková Mesto Nová Baňa
2. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.: SZ/NOBA/2023/1
151/2023
1 708,80 € Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
D o h o d a o s k o n č e n í n á j m u Nájomnej zmluvy č. 18/2022/P zo dňa 19.05.2022
147/2023
0,00 € Mgr. Lýdia Kováčová Ferdinandová Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
Darovacia zmluva
149/2023
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
28. Apríl 2023
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
148/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nová Baňa
26. Apríl 2023
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV 0 ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU
144/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Nová Baňa