Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie jednotného pracovného oblečenia špecifického hotelového typu
CUZ-1-25/2024
9 988,10 € GASTRO PALAZZO s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Jún 2024
Rámcová dohoda č. CÚZ-ZM-1-4/2024 na dodanie alkoholických a nealkoholických nápojov
CÚZ-ZM-1-4/2024
89 349,78 € METRO Cash Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Jún 2024
Zmluva o dielo ,,Ukončenie rekonštrukcie kotolne pre zníženie energetickej náročnosti na výrobu tepla Smrekovec Donovaly II. etapa"
CUZ-ZM-1-41/2024
239 805,12 € Kalorim s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Jún 2024
Podnájomná zmluva č. 20243006 na prenájom parkovacích miest
CUZ-ZM-1-42/2024
3 162,00 € Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre strediská a prevádzky CÚZ
CUZ-ZM-1-69/2024
0,00 € GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár ,,sklo" pre strediská a prevádzky CÚZ
CUZ-ZM-1-70/2024
0,00 € GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár ,,porcelán" pre strediská a prevádzky CÚZ
CUZ-ZM-72/2024
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. Jún 2024
Dodatok č. 01/2021 k zmluve č. 5410 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
CUZ-T_ZM_1-6_2024
0,00 € VPS Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.46/MP-2024
CPPO_ZM_46-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Centrum účelových zariadení
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne prevádzka Banská Bystrica
CUZ-ZM-1-34_1/2024
2 285,00 € TOGATO TRADE s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej prevádzky
CUZ-T_ZM-1-4_2024
41 170,30 € Cibeka s.r.o., r.s.p Centrum účelových zariadení
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej prevádzky
CUZ-T-ZM_1-5_2024
42 048,20 € Cibeka s.r.o., r.s.p Centrum účelových zariadení
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne pre prevádzky Centra účelových zariadení
CUZ-ZM-1-37/2024
9 931,50 € CIBEKA s.r.o., r.s.p. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2024
Zmluva o dielo ,,Workout ihrisko"
CUZ-ZM-1-68/2024
27 811,31 € OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne stredisko Smrekovec Donovaly
CUZ-ZM-1-34/2024
26 864,00 € PRAMAKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne stredisko Signál Piešťany
CUZ-ZM-1-34-2/2024
22 474,00 € Čistiareň Németh s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne prevádzka Duchonka
CUZ-ZM-1-34-3/2024
10 999,60 € Čistiareň Németh s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pranie, žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne prevádzka Krupina
CUZ-ZM-1-34-1/2024
4 156,00 € PRAMAKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Máj 2024
Zmluva o dielo (rekonštrukcia vonkajšieho schodiska Signál Piešťany)
CUZ-ZM-1-35/2024
44 407,02 € Kreditstav a.s. Centrum účelových zariadení
17. Máj 2024
Zmluva o dielo (Modernizácia strešnej terasy Maják Senec)
CUZ-ZM-1-27/2024
20 407,97 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Centrum účelových zariadení