Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Rámcová dohoda č. Z23/088
Z23/088
1 289 666,66 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. , AA TERRA ANTIQUA s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb IT podpory
Z23/090
53 780,00 € Alfa Centauri spol. s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
17-4868-2023
17,04 € Emil Holováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
17-4975-2023
17,04 € Helena Runčaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
17-4091-2023
168,64 € Emil Holováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
17-4973-2023
168,64 € Helena Runčaková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
17-4976-2023
17,04 € Mária Vrabeľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
11-4897-2023
120,92 € Ondrej Svat Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
14-4942-2023
2 402,10 € Helena Bartoková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
11-4901-2023
34,55 € Vincent Parlagi Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. December 2023
Kúpna zmluva
7-4974-2023
168,64 € Mária Vrabeľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3970-2023
0,00 € Marta Bakšiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3976-2023
0,00 € Eva Pachová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-3965-2023
0,00 € Mária Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3537-2023/GP 26-19
0,00 € MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/33-2106-2023/GP 26-13
0,00 € Bc. Mária Ivanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/32-2765-2023/GP 26-20
0,00 € Mária Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/35-3737-2023
0,00 € Milan Buzoga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/37-3545-2023/GP 26-19
0,00 € Viera Nemcová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/NZ/38-1021-2023/GP 26-15
0,00 € Ondrej Orosz Valaliky Industrial Park, s. r. o.