Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1401-2022-faza3
817,38 € Marek KARAFA Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1472-2022-faza3
10 937,21 € Milan Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2115-2022-faza3
2 376,58 € Janka Kaffanová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1377-2022-faza3
26 466,59 € František Lučkai Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2212-2022-faza3
3 811,56 € JUDr. Veronika Sliacka Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1224-2022-faza3
1 083,78 € Marta Beliová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
Kúpna zmluva
13-1859-2022-faza3
2 671,66 € Credit Group Agricole s.r.o Valaliky Industrial Park, s.r.o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1769-2022-faza3
1 871,52 € Ivona VRÁBEĽOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2342-2022-faza3
3 940,22 € Soňa Šmehýlová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2079-2022-faza3
15 241,79 € Monika Hudáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2092-2022-faza3
8 543,10 € Mária Hudyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1294-2022-faza3
1 871,52 € Slávka BULLOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1311-2022-faza3
193,50 € Eva Gajdošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
14-1672-2022-faza3
576,86 € Ing. Ján TOMČO Valaliky Industrial Park, s. r. o.
23. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2364-2022-faza3
43 275,48 € Ing. Anton Sviatko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
19. Január 2023
Kúpna zmluva
14-1552-2022-faza3
1 107,40 € Valéria Palčíková Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Január 2023
Kúpna zmluva
13-2011-2022-faza3
1 242,77 € Ľubomír Eliáš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Január 2023
Kúpna zmluva
13-2009-2022-faza3
1 249,75 € Ľubomír Eliáš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Január 2023
Kúpna zmluva
14-1451-2022-faza3
2 397,03 € Ľubomír Šándor Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. Január 2023
Kúpna zmluva
15-1194-2022-Barca-F0
Doplnená
2 897,74 € 15-1194-2022-Barca-F0 Valaliky Industrial Park, s.r.o.