Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o dielo
Z22/060
1 819 204,74 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
29. September 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z22/059
154 525,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
29. September 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z22/058
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. September 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRÍSTUPU K INTERNETU
Z22/057
520,00 € LAST MILE, spol. s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
20. September 2022
Kúpna zmluva
1110112022
34 605,19 € Mária Mitrová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
20. September 2022
Kúpna zmluva
1111402022
11 246,75 € Mária Mitrová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. September 2022
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné účely
Z22/052
0,00 € Lenka Ďugová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. September 2022
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné účely
Z22/054
0,00 € Richard Žolna Valaliky Industrial Park, s.r.o.
19. September 2022
Dohoda o použití súkromného osobného motorového vozidla na pracovné účely
Z22/053
0,00 € Marek Antal Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. September 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
02410/2022-PKZP-K40250/22.00
8 753,54 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s.r.o.
13. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z22/051
0,00 € Alfa Centauri spol. s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
9. September 2022
zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z22/050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. September 2022
Kúpna zmluva
1104002022
1 462,62 € Ľubomír Eliáš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
8. September 2022
Kúpna zmluva
1109482022
1 542,68 € Ľubomír Eliáš Valaliky Industrial Park, s.r.o.
7. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z22/049
771 096,96 € AUPARK Tower Košice, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
5. September 2022
Zmluva o nájme/poskytnutí dopravného prostriedku
Z22/047
250,00 € T.O.P. Auto Bratislava, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
5. September 2022
Zmluva o nájme/poskytnutí dopravného prostriedku
Z22/048
250,00 € T.O.P. Auto Bratislava, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
31. August 2022
Kúpna zmluva
1105042022
3 873,98 € MUDr. Štefan Žiga Valaliky Industrial Park, s.r.o.
25. August 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Z22/046
3 792 000,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. August 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
Z22/044
0,00 € Valaliky Industrial Park, s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.