Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-1855-2024
0,00 € Pavol Čižmár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
21. Máj 2024
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
PARK 25-065/2024
3 250,00 € OMV Slovensko s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
20. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4859-2023
0,00 € Ing. Martina Bérešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
17-4089-2023
179 524,52 € SR-LESY Slovenskej republiky, š.p. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
16. Máj 2024
DOHODA O MLČANLIVOSTI A ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
PARK-25-064/2024
0,00 € Manvia, s.r.o Valaliky Industrial Park, s. r. o.
16. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
39/03/2024/MO
23 105,31 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Valaliky Industrial Park, s.r.o.
15. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. NZ/31-34-311-7372-2024
1706/2024/OSM-14498 (3894/9/2024/35)
23 105,31 € Košický samosprávny kraj Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O VKLADOVÝCH ÚĆTOCH S INDIVIDUÁLNYM ÚROĆENÍM
PARK-25-063/2024
0,00 € Štátna pokladnica Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Máj 2024
DOHODA O MLČANLIVOSTI A ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
PARK 25-062/2024
0,00 € Ing. Katarína Obuchová – Rhino Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Máj 2024
DOHODA O MLČANLIVOSTI A ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
PARK 25-061/2024
0,00 € ROSOFT, s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4862-2023
0,00 € Monika Štefanková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Máj 2024
DOHODA O VÝŠKE A SPÔSOBE POSKYTNUTIA NÁHRADY ZA OBMEDZENIE VLASTNÍCKYCH PRÁV
4100252024
7 834,81 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Máj 2024
ZMLUVA O URČITÝCH ASPEKTOCH PRIPOJENIA K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE
PARK 25 - 053/2024
0,00 € Volvo Car Slovakia s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5374-2024/GP 26-37
0,00 € Adriana Pristášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5397-2024/GP 26-37
0,00 € PaedDr. Sylvia Szabó Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4893-2024/GP 26-78
0,00 € Alžbeta Kuzmová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4897-2024/GP 26-78
0,00 € Ing. Margaréta Kyseľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4917-2024/GP 26-78
0,00 € Andrej Palenčár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5138-2024/GP 26-77
0,00 € Štefan Lukáč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5173-2024/GP 26-77
0,00 € Jolana Sajková Valaliky Industrial Park, s. r. o.