Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Príloha A2 Zmluvy COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.843/2022
Z/2024/056
0,00 € Commander Sevices s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z/2024/055
0,00 € Slovak Telekom a.s. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
22. Máj 2024
Leasingová zmluva číslo LZC/23/00314
Z/2024/054
0,00 € BKS-Leasing s.r.o. Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 6 634 040 108
Z/2024/049
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 6 634 040 044
Z/2024/052
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 6 634 040 079
Z/2024/051
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/048
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/046
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/039
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.5
Z/2024/043
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.2
Z/2024/041
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 6 634 040 095
Z/2024/050
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.4
Z/2024/040
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 8000356484
Z/2024/045
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000827 dodatok č.1
Z/2024/042
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 6 634 040 036
Z/2024/053
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.6
Z/2024/044
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010654
Z/2024/035
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Poistka číslo 9661000826 dodatok č.1
Z/2024/047
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
10. Máj 2024
Zánik poistenia výpoveďou poistníka č. 6829010611
Z/2024/036
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Technické služby mesta Žilina, s.r.o.