Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
14. Máj 2024
39OZ/2024
39OZ/2024
39 645,00 € EZÚS Via Carpatia s ručením obmedzeným Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach
7. Máj 2024
Podlicenční smlouva
Podlicenční smlouva
1 452,00 € Krutart s.r.o. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.60/2024
Zmluva č.60/2024
170,00 € Mgr. art. Dominika Petriková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.62/2024
Zmluva č.62/2024
200,00 € Mgr. Irena Vargová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.63/2024
Zmluva č.63/2024
170,00 € Mgr. Miroslav Alexovič Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.61/2024
Zmluva č.61/2024
170,00 € Mgr. art. Ján Benčík Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.64/2024
Zmluva č.64/2024
170,00 € Bc. Lenka Ocilková Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
6. Máj 2024
Zmluva č.59/2024
Zmluva č.59/2024
200,00 € Mgr. Viera Pakanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.54/2024
Zmluva č.54/2024
200,00 € PaedDr. Otília Semanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.57/2024
Zmluva 57/2024
120,00 € Dominik Erik Gubik Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 58/2024
Zmluva o dielo č.58/2024
600,00 € Gabriel Kehl Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.46/2024
Zmluva č.46/2024
500,00 € Mgr. art. Renáta Jurčová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.48/2024
Zmluva č.48/2024
200,00 € Mgr. art. Nikola Gánovská Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.47/2024
Zmluva o dielo č.47/2024
200,00 € Mgr. Mária Kasičová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.51/2024
Zmluva č.51/2024
200,00 € Bc. Alfréd Tóth Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.52/2024
Zmluva č.52/2024
500,00 € Mgr. art. Peter Weinciller DiS art. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.53/2024
Zmluva č.53/2024
200,00 € Mgr. Ľudmila Kapráľová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.50/2024
Zmluva č.50/2024
400,00 € Mgr. Marta Vilhanová Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
26. Apríl 2024
Zmluva č.55/2024
Zmluva č.55/2024
200,00 € Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum