Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2409207470
30/2023
8,28 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
19. September 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2409207464
29/2023
4,14 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
11. September 2023
ZMLUVA O UVEREJŇOVANÍ PODCASTU
28/2023
0,00 € Petit Press, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
30. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0017967/23
27/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
10. August 2023
Zmluva č. PZ002000313068_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
26/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
26. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
25/2023
5 400,00 € A4A Grant, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
12. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/58104/001
24/2023
22,80 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
10. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/2023
100,00 € Alexandra Ostertágová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
19. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
21/2023
250,00 € Lucia Minárová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestoru
22/2023
4 327,00 € POHODA FESTIVAL, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
15. Jún 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
20/2023
100,00 € Katarína Čavojská Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
8. Jún 2023
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
19/2023
3 000,00 € InnoSense s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
1. Jún 2023
Zmluva o moderovaní a licenčná zmluva
18/2023
450,00 € Samo Trnka Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI č. ZM-31518-2023
17/2023
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17. Máj 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
16/2023
100,00 € Petr Mezihorák Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
4. Máj 2023
Rámcová dohoda na poskytovanie odborných služieb v oblasti verejného obstarávania
15/2023
5 280,00 € ADVAL spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
2. Máj 2023
Krátkodobé cestovné poistenie 2408984926
14/2023
4,14 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
18. Apríl 2023
Zmluva o moderovaní a licenčná zmluva
13/2023
360,00 € Monika Tódová Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti č. 20230413001
12/2023
11 520,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
11. Apríl 2023
ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA
11/2023
2 779,92 € Volis Academy, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti