Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o ochrane dôverných informácií a skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo
14/2024
0,00 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
6. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
13/2024
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Úrad na ochranu oznamovateľov
29. Apríl 2024
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
12/2024
1 600,00 € Koncert s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme priestoru
11/2024
4 776,00 € POHODA FESTIVAL, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
10/2024
107 334,96 € NABIMEX s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb kybernetickej bezpečnosti č. 20240409001
9/2024
11 209,80 € Binary Confidence s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo
8/2024
290 020,18 € Sales Corp s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
26. Február 2024
Cestovné poistenie na dobu neurčitú 2409436191
7/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Úrad na ochranu oznamovateľov
20. Február 2024
ZMLUVA O DIELO na realizáciu inžinierskej činnosti – kolaudácia - Nultá etapa Rekonštrukcie budovy Úradu na ochranu oznamovateľov č.052024
6/2024
Doplnená
1 680,00 € miestor s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
14. Február 2024
Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb
5/2024
0,00 € Maja Dušic Úrad na ochranu oznamovateľov
8. Február 2024
Rámcová dhoda na poskytovanie služieb
04/2024
4 000,00 € Eva Uhríková Úrad na ochranu oznamovateľov
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci
3/2024
0,00 € PaedDr. Václava Juríková Úrad na ochranu oznamovateľov
1. Február 2024
Poistná zmluva číslo 8880222235
2/2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
19. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
45 990,00 € HELORO, s.r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
22. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 4059/2023
49/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
20. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202314205_Z
Z202314208_Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
15. December 2023
Zmluva o priebežnom vedení mzdovej agendy
48/2023
0,00 € Ľudmila Pauková, spol. s r.o. Úrad na ochranu oznamovateľov
30. November 2023
Mandátna zmluva
46/2023
Doplnená
0,00 € European Railway Consulting a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
44/2023
750,00 € Lucia Minárová Úrad na ochranu oznamovateľov
29. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb na zabezpečenie konferencie
45/2023
16 556,00 € Sungate a.s. Úrad na ochranu oznamovateľov