Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1362024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milan Oláh
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1392024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Iveta Rešutíková
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1402024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Karin Turovská
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1372024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Diana Obedová
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1382024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Daniela Majerníková
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1352024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Janka Písečná
19. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050
2024 15
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1322024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lucia Žinčíková
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1342024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrícia Karvayová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1302024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1182024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Erik Doboš
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1272024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenko Charvát
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1112024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Denis Kukuča
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1122024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Karin Kucharovičová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1262024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ladislav Miklánek
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1152024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Chrastinová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1102024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Herák
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1192024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Pisklák
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt
129 2024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Hodulíková
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1312024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier