Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1132024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dušan Krawczyk
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1062024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ján Kubej
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1042024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslav Lendel
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1052024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dominika Macúchová
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1072024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lukáš Šebek
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1032024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mariana Polláková
10. Apríl 2024
Dodatok č.20 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2001
2024 14
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom a Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
10. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050 č. podnájomcu 170/SSVaR/2024
762,20 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1082024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Žaneta Heráková
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1092024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Rudolf Kolárik
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1022024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Samuel Charvát
9. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov.
20. k z.č. 1-1-2001
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
992024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Katarína Zemková
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1002024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Eva Toráčová
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1012024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Dáša Heráková
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
972024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Milada Heráková
2. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
982024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lenka Kuvíková
28. Marec 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
2024 13
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Marianna Jašková
28. Marec 2024
Dodatok ku komisionárskej zmluve.
7. k zmluve č. 1.1.2000
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0962024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ivan Kuzen