Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1272024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zdenko Charvát
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1112024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Denis Kukuča
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1122024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Karin Kucharovičová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1262024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ladislav Miklánek
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1152024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Chrastinová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1102024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Patrik Herák
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1192024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jozef Pisklák
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt
129 2024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Veronika Hodulíková
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1312024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Roman Kušnier
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1252024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Lujza Simoesová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1242024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Juraj Veselý
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1172024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Alexander Svat
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt
1212024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Bronislava Heráková
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1142024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Rastislav Tinka
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1202024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mária Krchnavá
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1292024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Peter Durdík
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1282024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Holič
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1222024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vira Klymko
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
1232024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Vladová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
130 2024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Peter Durdík