Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0952024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Emil Revay
25. Marec 2024
Dodatok č.7 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 1.1.2000
2024 12
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
912024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Michaela Bieliková
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0872024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Renáta Drdáková
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt
942024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Leoš Brázdil
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0862024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Naďo
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
922024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Miriam Kurnická
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt
932024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marta Malíková
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0852024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Monika Aouichaoui
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0882024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jolana Toráčová
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt
902024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. František Herák
19. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0892024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Darina Sabová
14. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0811015087
2024 11
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. EKONITA s.r.o.
13. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
2024 10
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0682024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Tomáš Horák
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0692024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Karol Urbanec
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0702024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martina Ščepková
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0712024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Magdaléna Kmecíková
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0812024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Kiššová
12. Marec 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0772024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jakub Bončo